Nežná, alebo revolúcia?

Pôvodné zámery prevratu, ktorý vošiel do dejín pod označením Nežná revolúcia, sa s odstupom dvoch desaťročí predsa len podarilo uskutočniť. Podľa viacerých rešpektovaných prameňov známe udalosti v strednej a východnej Európe, ktorá v roku 1989 patrila do sféry vplyvu ZSSR, mali niekoľko základných cieľov. Prvým želaním bola personálna (generačná) obmena politického vedenia v štátoch, ktoré sa medzičasom zo sovietskych satelitov stali americkými protektorátmi. Druhým zbožným motívom bola výmena dovtedajších dispozičných práv najvyššej nomenklatúry KSČ za reálne vlastnícke práva získané ekonomickou transformáciou v procese privatizácie. Treťou – donedávna zdanlivo najohrozenejšou métou prevratu – bolo odvrátenie technologického a hospodárskeho zaostávania Ruska najmä vo vzťahu k USA a dosiahnutie uznania Moskvy ako jedného z kľúčových geopolitických hráčov v celosvetovom meradle.

Zomrel Hitler pokojne v Argentíne?!

Smrť Adolfa Hitlera naďalej zostáva najväčšou záhadou v histórii. Existuje množstvo teórií, ktoré väčšinou prichádzajú so špekuláciami, že nacistický vodca nezomrel vo svojom bunkri, ale podarilo sa mu uniknúť a skryť sa. Údajne sa roky ukrýval a zomrel pokojne vo svojej vlastnej posteli. Pred niekoľkými dňami získali vedci dôkazy, že tieto teórie nemusia byť ďaleko od pravdy. Fragment lebky, pokladaný za Hitlerov, sa ukázal byť pozostatkom ženy.

Aká bola "revolúcia" v roku 1989 v Dunajskej Strede?

"80-te roky 20. storočia boli v Dunajskej Strede zaujímavé hlavne tým, že László Barak napísal do časopisu Irodalmi Szemle skrytú parafrázu na vtedajšie dunajskostredské pomery. Celý jeho text bol v metaforách, a aj napriek tomu bolo jednoduché zistiť, kto bol kto - o kom sa v tomto texte hovorí," začína svoje spomienky Ľubo Navrátil, v roku 1989 predseda Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu (VPN) v Dunajskej Strede. Barakov text koloval prakticky po celom meste a jeho autor sa podľa Navrátilových slov stal "na chvíľu takým vydedencom." Okrem toho kolovalo vyhlásenie "Několik vět", ktoré z Dunajskej Stredy podpísalo dosť ľudí. "Bývalí spolužiaci z vysokej školy sme sa stretávali v sobotu v pohostinstve Partizán (neskôr Zlatý klas), kde sme si vymieňali samizdatovú literatúru," spomína ďalej Navrátil.

V prachu dvaceti let...

Před 14 lety jsem v jedné ze svých básní napsal: "A zbudou jen lež a klam, tajemství od reklam, které nyní tolik zbožňujeme...". Když si to četl můj otec, procedil suše mezi zuby: "Ty proroku"... No a věřte, že jsou i okamžiky v životě, kdy nemám rád svoji pravdu, která se splní. V podstatě bych tuto úvahu mohl napsat celou složenou z citátů mých veršů a to ve většině nejméně 5 let starých, v nichž předvídám až takřka s "Nostradamovským syndromem" realitu dnešních dnů. Neříkám to pro chválu svého ega, chraň bůh, jak říká klasik ateista. Mrzí mne nahořklost se kterou se prakticky denně setkávám... Nevidím už dávno ne rozjásané davy, vidím jen opět šedé stíny strachující se o své holé živobytí...

Stránky

Top