Pôrodníctvo v starých kultúrach

Všeobecne sa verejnosti zakorenila mienka podľa ktorej sa pôrodníctvo sa vyvinulo až za posledné dve storočia moderných dejín. To však určite nie je správne, keďže praktické znalosti starých národov v tomto smere neboli malé, i keď zaťažené množstvom magických a náboženských predstáv. Počas rôznych dôb a v rôznych kultúrach nad životom tehotnej ženy a jej budúceho dieťaťa bdeli samotné bohyne – u Egypťanov Hekaté, Hathor a Sachmet, u Babylončanov Ištar, Grékov Eileitheia, Etruskov Cupra, Rimanov Lucina, Germánov Frigga a Slovanov Rojenica.

Chronologie historie aneb ´Historie je víceméně sbírka hovadin!´ (Henry Ford)

„Historie je balík lží o událostech, které se nikdy nestaly, vyprávěných lidmi, kteří u toho nebyli.“ George Santayana, americký filozof (1863 – 1952)
Nemáme k dispozici ani kousek pevného písemného důkazu, ani artefakt, který bychom mohli spolehlivě a nezávisle datovat do doby před XI. stoletím. Britská encyklopedie říká, že zakladatelem konsensuální chronologie, s níž žijeme, je Josef Justus Scaliger (1540 - 1609). Scaliger se považoval za velkého matematika a rád se honosil tím, že vyřešil „klasický starověký problém“ matematické kvadratury kruhu, jenž se následně ukázal jako neřešitelný.

Tajomstvá stredovekej kuchyne: "Stravovanie zodpovedalo dnešnej zdravej výžive"

Pokiaľ sa oboznámime nielen so zariadením a funkciou stredovekej kuchyne, používaním kuchynského a stolového riadu, ale aj s prípravou dobových jedál či stravovaním dospejeme k prekvapujúcemu zisteniu, že zodpovedalo dnešnej zdravej výžive. To aspoň tvrdia niektorí dietológovia „Rozhodne išlo o výživu bohatú na vlákninu, ale aj na minerály a niektoré vitamíny, teda výživu zdravšiu ako dnes“, hovorí nutričná terapeutka Tamara Starnovská na stredoveký jedálniček. „Všeobecne išlo o stravu s trvalo nízkym glykemickým indexom, čo by bolo ideálne aj pre dnešné potreby. Vtedajšia kuchyňa zodpovedala ďaleko viac názorom na zdravú výživu ako stravovanie väčšiny dnešných ľudí. Súčasníci by ale mali problém s niektorými jedlami a ich zložením. Museli by sa im prispôsobovať veľmi pomaly napríklad, kvôli vysokému podielu vlákniny, ktorá vtedy tvorila najmenej troj až päťnásobok obvyklého dnešného príjmu.“ Nahliadnime teda spoločne do zákulisia stredovekého kulinárskeho umenia.

Bosorácka hystéria na Slovensku

V dnešných pohnutých časoch sa môže zdať odťažité, že si spisovateľ Viliam Apfel dal tú prácu a na základe archívnych dokumentov zmapoval a v širších súvislostiach osvetlil procesy s bosorkami na Slovensku z rokov 1506 až 1766. Zrejme ho však k tejto z hľadiska historikov okrajovej a obchádzanej téme nepriviedol módny záujem o okultné javy vrátane bosoráctva, ale úsilie doplniť obraz našich dejín o temnú, nelichotivú stránku, hodnú zamyslenia.

Stránky

Top