Cestami sebapoznania

„Určite ste si niekedy kládli otázky - prečo nemáme silu riešiť niektoré naše problémy. Niekedy nevidíme zjavné príčiny toho, čo sa práve deje, ale niekedy, aj keď vidíme tieto príčiny, nie je jednoduché, sa s niektorými problémami vyrovnať, alebo ich vyriešiť. V našom živote vznikajú problémové situácie, ktoré sa snažíme nejakými spôsobmi riešiť a spracovávať. Prežívame rôzne problémy a choroby, ktoré majú rôzne príčiny a korene. Poznáme problémy, ktoré súvisia s udalosťami z nedávnej minulosti. Tieto udalosti si môžeme vybaviť a viac či menej si na ne pamätáme.“

Hladovka a sebapoznanie II.

Budeme pokračovať v pohľadoch na hladovanie v pravidlách, ktoré by mohli byť pomocou pre každého, kto chce takýmto spôsobom očistiť a spoznať svoje telo a psychiku. Ďalej sa oboznámime s tým, čo môžeme pri hladovaní očakávať. Prvý článok seriálu nájdete na tejto adrese. Hladovka je vylúčenie všetkej stravy okrem vody, čiže postupný prechod na stravovanie samého seba – vnútornej stravy.

Hladovka a sebapoznanie

V minulosti ma zopár nadšencov požiadalo, aby som im pomohol prejsť procesom hladovky. Neskôr sa k nim pridali ďalší, tak začiatkom marca sme 14-ti absolvovali 10 dňový sebapoznávací pobyt so 7 dňovou hladovkou v horách Gaderskej doliny. Hladovka je zaujímavý proces, kde sa môže hladujúci dotknúť troch zo základných atribútov života. Atribútov, ktoré počas života stretávame v rôznych formách a funkciách. Cyklus, očista a zastavenie sa. V terminológii hladovania tieto procesy voláme anabióza, autolýza a acidóza.

Ideálny a prirodzený pôrod

Za ukazovatele ideálneho pôrodu považujeme spokojnú a šťastnú mamu tesne po pôrode a následne v živote a dieťa, ktoré nevykazuje neskôr v živote neprirodzený dosah traumy a zásahov, ktoré nastali počas pôrodu. V každej pôrodnej dobe je niekoľko zlomov, ktoré môžu vplývať na mamu a dieťa. Pri prirodzenom priebehu pôrodu je možné tieto zlomy ovplyvňovať tak, aby neskôr v živote nespôsobovali problémy. Väčšinou pod slovom ovplyvňovať by sme mali vidieť slová „nechať veci bežať prirodzeným spôsobom“.

Stránky

Top