TURECKO: Obrovský podzemný komplex starý milión rokov

Väčšina vedcov sa zhoduje na tom, že stopy ľudskej civilizácie siahajú do doby pred 12000 rokmi. Ale veľa nálezov svedčí o úplne inej minulosti. Existujú mnohé chrámy, stavby či predmety, ktoré sú dôkazom existencie vyspelých civilizácií na Zemi už v oveľa skoršej dobe ako sa bežne hovorí. Veľa z nich tradičná veda ani neuznáva práve preto, že odporujú jej dogmám.

Jaskyne Ellora (+VIDEO)

Nachádzame sa v Indii v Jaskyniach Ellora. Chcem vám ukázať dôkazy existencie tajných podzemných priestorov pod jaskyňami. Ako môžete vidieť, je tu obdĺžnikový tunel široký asi 30 cm, ktorý vedie vertikálne nadol a je uzavretý pre verejnosť. Pýtal som sa strážnikov, či by som sa mohol pozrieť zblízka, povedali mi však, že návštevníci to nemajú povolené. Povedali mi tiež, že tunel je hlboký viac ako 12 metrov a pokračuje pravouhlou zákrutou. Nikto nevie, čo nasleduje, pretože tunel je ďalej pre človeka príliš úzky.

Tajemství starověkých katakomb Ħal Saflieni

Jaká civilizace vybudovala víceúrovňový rozvětvený labyrint? Jaké funkce vlastně podzemní stavba plnila? A, konečně, kam se poděli tito báječní stavitelé, jejichž stopy se ztrácí v čase? Přesné odpovědi současná věda dát nemůže.

Tajemný svět v podzemí – Brazílie

Snad nejvíce podzemních prostor se nachází pod Brazílií. Zdá se, jako by tato čtvrtá největší země na světě byla jakýmsi pojítkem či křižovatkou ostatních kultur. Podle archeologů byla Brazílie osídlena již před 60 000 lety, tedy v době, kdy na evropském kontinentě obývali lidé teprve jeskyně.

Stránky

Top