Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 6

Akokoľvek to znie paradoxne, naše telá predstavujú iba geometrické obrazce, ako z vonku, tak i z vnútra. Predtým ako dôjde k oplodneniu, vajíčko je sférou. Je najväčšou bunkou ľudského tela, asi 200 krát väčšou ako priemerná bunka. Vajíčko je natoľko veľké, že ho možno vidieť voľným okom. Teda vajíčko je sféra, vo vnútri ktorej sa nachádza ďalšia sféra - ženské jadro. To obsahuje polovicu ľudských chromozómov - dvadsaťdva plusov. Membrána okolo jadra má vonkajšiu a vnútornú vrstvu. Toto sú dve sférické telá.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 5

Ja sám plne chápem, že len integrácia môže viesť k obsiahnutiu vedomia. V celku som toto cvičil roky svojich žiakov. Toto je cieľom praxe rebersinga. Poznal som filozofiu nesmrteľnosti a vzkriesenia. Postupoval som zámerne v tomto smere dlhé roky. Vedel som o organizovaní síl svetla a temných síl. Avšak v mojich vedomostiach bola medzera. Dokonca aj po mojich konexiách s Drunvalom, ktoré sa konali pre prehliadnutie videného, aj potom, ako mi dal odpovede na nesčíselné otázky som cítil, že mi niečo chýba! Dlhú dobu som nevenoval dostatočnú pozornosť sakrálnej geometrii, o ktorej mi hovoril Drunvalo. K vlastnej hanbe, som dokonca aj predstieral svoj záujem. Preto, aby som pochopil sakrálnu geometriu, som bol nútený vynaložiť veľa času a síl. Niekedy pochopenie jedinej kresby vyžadovalo niekoľko hodín: disponoval som iba video materiálmi. Avšak neľutujem ani jedinú stratenú minútu, na pochopenie tejto vedy.

Působení keltského kříže - patentováno!

V roce 1997 udělal Crichton Miller ohromující objev, který navždy změní naše pojetí historické a náboženské minulosti. Crichtonovo zázemí a životní zkušenosti hrají hlavní důležitou roli v tomto odhalení: je zkušeným jachtařem a navigátorem se zájmem o dávnou historii a náboženství. Prostřednictvím intenzivního výzkumu se zamýšlí nad tím, že současný systém náboženských vyznání a vědy byl zděděn od starověkých námořníků, kteří se v prehistorických dobách plavili po oceánech světa. Dále uvažuje o tom, že náhlý konec poslední doby ledové, před 12 500 let, byl dílem potopy, která zničila velkou část flóry a fauny Země. Nejpravděpodobněji tuto kataklyzmatickou událost přežili lidé, kteří byli na moři.

Tajemství gotických katedrál

Mistrovské umění středověkých stavitelů vyvolává dodnes obdiv, úžas i prostou zvědavost. Přestože se to může zdát nepochopitelné, rozluštit tajemství tehdejších stavebních postupů se nepodařilo ani pomocí nejmodernější výpočetní techniky. Znovu postavit gotickou katedrálu z kamenů by tak v současné době pravděpodobně nikdo nedokázal. Zvláště pokud by měl k dispozici pouze dobové stavební prostředky.

Stránky

Top