ŠACHTA, PODZEMNÁ CHODBA a NÁSYP: Začiatok skladačky

V roku 1997 som natrafil na knihu H. S. Lewisa, PhD., F.R.C. s názvom The Symbolic Prophecy of the Great Pyramid (Symbolické proroctvo Veľkej pyramídy), ktorá bola po prvýkrát vydaná v roku 1936. Doktor Lewis bol až do svojej smrti v roku 1939 Imperátorom súčasnej školy mystérií, známej ako Starý Mystický Rád Ruže a Kríža (A.M.O.R.C.). V publikácii ma zaujal doslov, v ktorom sa spomína článok uverejnený vo vydaní časopisu z januára 1935 zostavenom v Egypte a „vydávanom viac-menej súkromne v Londýne“.

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 5

Mechanizmus, ktorým valce pôsobia na ľudský organizmus je pomerne zložitý. Budeme sa preto snažiť vysvetliť to viacerými základnými termínmi, ktoré však celkom presne vyjadrujú hlavnú myšlienku celého procesu.

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 4

Už dlhé tisícročia si pyramídy zachovávajú záhadu „tajnej miestnosti“, ktorá by podľa legendy mala obsahovať buď tajomstvo zvláštneho druhu alebo nejaký druh vedomostí, ktoré by jeho nálezcovi dali moc nad svetom. Ľudia hľadajú tieto komnaty už po mnoho storočí. Hľadali na skale, na ktorej spočíva telo pyramídy, aj pod ňou. Ale táto miestnosť sa nachádza v bode definovanom ako pomer 0.118:0.882. Táto komora obsahuje „zdroj energie“, ktorý starí Egypťania zdedili od ľudí z Atlantídy, ktorí prišli do severnej Afriky dlho pred rozkvetom egyptskej civilizácie.

Stránky

Top