Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 3

Pyramídy predstavujú rad hádaniek, z ktorých jedna je dôvod, prečo boli postavené. Boli sme učení vnímať ich ako hrobky faraónov, ale dodnes nebol objavený hrob v žiadnej pyramíde. Taký hrob jednoducho neexistuje. Vyvstáva teda otázka, za akým účelom boli tieto gigantické stavby postavené, ak nie na velebenie faraóna ako zástupcu Boha na Zemi?

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 2

Potrebné je pochopiť účel Faraónov a Kňazov v starovekom Egypte. Boli tu kvôli udržiavaniu komunikačného spojenia medzi božskými učiteľmi a pozemšťanmi ako pokus spomaliť rýchly pád do materializmu prostredníctvom vedenia človeka v jeho duchovnom vývoji až kým nepreruší cyklus reinkarnácie.

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE?

Vezmite si akúkoľvek knihu o starovekej egyptskej kultúre a pozrite sa bližšie na sochy faraónov: uvidíte, že všetci zvierajú v rukách predmety podobné tyčiam. Ich korene smerujú do hlbín času...

Stránky

Top