Vyššia, všetko zahŕňajúca Realita (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 3)

Ďalší prvok na ktorý sa sústredíme má veľa mien, ale v súčasnosti sa zvyčajne označuje ako vyššie ja. V realite vyššieho ja existujeme okrem tohto sveta aj v iných svetoch. Je toľko dimenzií a svetov, že to takmer prekonáva ľudskú predstavivosť. Tieto úrovne sú veľmi zvláštne a matematické vzťahy, odstup a vlnové dĺžky v nich a medzi nimi sú rovnaké ako vzťahy v hudobných oktávach a v iných aspektoch života. Ale teraz je vaše vedomie, patriace do tretej dimenzie, pravdepodobne odtrhnuté od vašej vyššej stránky a tak si uvedomujete len to čo sa odohráva tu na Zemi.

Ako pád Atlantídy zmenil našu Realitu (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 2)

O niečo menej ako pred 13 000 rokmi sa v dejinách našej planéty udialo niečo veľmi dramatické, niečo čo sa chystáme podrobne preskúmať, pretože to čo sa stalo v minulosti, ovplyvňuje teraz každý aspekt nášho života. Všetko čo každodenne prežívame, vrátane špeciálnej techniky ktorú používame, prepukajúcich vojen, jedál ktoré jeme a dokonca spôsob akým vnímame život, je priamy dôsledok určitej postupnosti udalostí, ktoré sa udiali na konci éry Atlantídy. Následky týchto dávnych udalostí úplne zmenili spôsob ako žijeme a interpretujeme Realitu.

Pradávne tajomstvo Kvetu Života

Je tak veľa bytostí – sú ich stovky – ktoré mi pomáhali zavŕšiť túto prácu. Nemôžem ich všetky menovať, ale cítim potrebu oceniť aspoň niekoľko z nich. Vám ostatným, ktorých je príliš veľa na to aby som vás menoval, ďakujem z celého srdca, s prosbou aby toto dielo naozaj pomohlo ľuďom pochopiť kým v skutočnosti sú, aby sme spolu mohli vytvoriť láskyplnejší svet – a možno aj láskyplnejší vesmír. Ďakujem vám drahí moji.

Schaubergerův pohon III. (NÁVOD NA UFO?!)

Nyní shrnu výše řečené a nabídnu svou vlastní konstrukci vírového stroje. Je velmi pravděpodobné, že během 20. století vynálezci vírových zařízení skutečně vytvořili fungující stroje, které využívaly energii prostředí (jsou to: Schaubergerův motorgenerátor, Klemův motor, Teslova turbína, Searlův generátor, Potapovův generátor, atd.) Všechna tato zařízení mají mnoho společného:

Stránky

Top