TAJNÁ KOMORA – Hľadanie Siene záznamov (obsah)

Egyptológia nie je „veda”, ale posvätná veda. Veľká pyramída nie je iba stavebná štruktúra vyhovujúca jasným geometrickým pravidlám, ale posvätným chrámom iniciácie na pochopenie záhad existencie vesmíru. Aby si dávnovekí architekti – kňazi zabezpečili istotu, využívali pri projektovaní monumentov geometrický kánon, no tento kánon bol neoddeliteľnou súčasťou posvätnej vedy iniciácie. Geometria bola posvätná. Umenie bolo posvätné. Architektúra bola posvätná.

Zmysel existencie života na Zemi

Z Š´Chuangových pokladov je zrejmé, že sa jednalo o duchovného vodcu, ktorý poznal pravý zmysel existencie života na zemi. Rovnako ako ostatní veľbohovia i on vedel, že zmyslom pozemskej existencie je očistenie duše pred životom po živote. Veľbohovia učili, že očistenie prichádza skrze obeť. Každý jednotlivec deň čo deň musí zvádzať boj sám so sebou v nekonečnom zápase uspokojovania malicherných životných potrieb. A to je tiež pravý význam terakotových bojovníkov pripravených na boj.

Nacistické úsilie na poli archeológie a Slnečná veda

Prvý cisár sám seba označoval za syna Nebies podobne ako Žltý cisár pred ním, ktorý sa podľa legendy narodil z nepoškvrneného počatia potom, čo jasná hviezda ožiarila Nebesá. Rozšifrovaním tajomstva terakotových bojovníkov sa ukázalo, že Čchin Š´ Chuang-ti bol oboznámený so Slnečnou vedou rovnako ako ostatní veľbohovia. Ak preskúmame, čo po sebe zanechal, okrem iného i Veľký čínsky múr, čo je zjavne najväčšie dielo ľudských rúk, aké kedy bolo vytvorené a terakotovú armádu pri Si-ane, môžeme oprávnene konštatovať, že rovnako ako ostatní veľbohovia, i on za svojho života na Zemi konal zázraky. S´-ma Čchien uvádza, že Čchin Š´ Chuangovo telo bolo po cisárovom skone uložené na odpočinok (v pohrebnej pyramíde Li) v jazierku naplnenom ortuťou. Prečo práve ortuťou?

Slnko a Boh

V Mayských proroctvách, Veľbohoch, Tutanchamónových proroctvách a Stratenom hrobe Boha Virakoču som popísal znalosti egyptských, mayských i peruánskych vládcov, ktoré dosahovali tak vysokú úroveň, že sa k nim moderné ľudstvo až teraz začína približovať. Vštepovali ľudu, že Slnko ovplyvňuje úrodnosť pôdy, určuje charakter osobnosti (solárna astrológia) i to, že zmeny polarizácie slnečného magnetizmu spôsobujú na zemeguli cyklicky sa opakujúce katastrofy, ktoré postupne mažú z dejín civilizáciu za civilizáciou. Títo veľbohovia učili, že duša je večná, nepomíňajúca sa a že tie čisté mieria ku hviezdam, zatiaľ čo ostatných čaká znovuzrodenie na Zemi. Vedenie ukryli v cenných, trvalých veciach, aby tí, ktorí v ich dobe zlyhali, mali na budúce väčšiu nádej na spásu.

Stránky

Top