Skok ke hvězdám

Budoucnost je značně proměnlivá, neboť mezi jsoucností a budoucností existuje hustá síť kritických bodů a sebemenší změna, ke které v takových bodech dojde, se více či méně důrazně projeví změnou budoucnosti. Neexistuje teoretická možnost, že se ze jsoucnosti můžeme vícekrát vracet do určitého časového bodu v budoucnosti nebo minulosti a očekávat, že jej nalezneme pokaždé v témž stavu a nezměněn. Pravý opak je pravdou, protože "tak, jako dvakrát nevstoupíme do téže řeky, nevstoupíme vícekrát ani do téže budoucnosti či minulosti".

Cestovanie do budúcnosti je možné!

science.km.ru | Podľa stanoviska britského profesora Stephena W. Hawkinga, jedného z najväčších teoretikov súčasnej fyziky, je cestovanie do budúcnosti celkom možné. Podľa jeho slov neexistujú žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali navštíviť budúcnosť. V každom prípade však bude nevyhnutné vytvoriť také kozmické zariadenie, ktoré bude môcť dosiahnuť 98% rýchlosti svetla. Hawking predpokladá, že od momentu štartu zo Zeme bude táto loď potrebovať 6 rokov na to, aby vyvinula podobnú rýchlosť. Vďaka tomu sa v nej zmení prúd času - konkrétne pre ľudí nachádzajúcich sa na palube stroja sa spomalí: za pár dní nimi prežitých na Zemi ubehne celý rok.

Transformace Země, kvantové stavy vědomí a fraktální uspořádání časoprostoru

V současné době jsou zejména na Internetu velmi často zveřejňovány články předpokládající přechod Země do vyšší dimenze, či o transformaci Země. Většinou pojednávají o průvodních jevech tohoto přechodu, případně o jeho příčinách a důvodech a o stavu lidstva po přechodu. Výrazně méně se již zabývají objasněním toho, o co se vlastně jedná a srozumitelným vysvětlením podstaty tohoto jevu, o což se právě pokusí tento článek.

Čas a jeho cykličnost, pravděpodobnostní budoucnosti a rok 2012

Pokus o sdělení nesdělitelného je vždy obtížný a není jednoduché najít zlatou střední cestu na jedné straně mezi srozumitelností pro čtenáře mající zájem o danou problematiku a na straně druhé přílišným zjednodušením, které může dojít tak daleko, že podávaný obraz se příliš vzdaluje od skutečnosti (přesněji řečeno od představy autora o skutečnosti), kterou má zobrazit. Z tohoto pohledu je nutno i přistupovat k některým zde uváděným popisům a modelům skutečnosti a zejména k jejich někdy zdánlivé vzájemné rozpornosti. Upozorňuji na to proto, že pozorný čtenář si všimne minimálně dvou rozporných tvrzení, a to že na jedné straně čas neexistuje a na straně druhé že má čas cyklický charakter. Jedná se však o pohledy ze dvou různých úrovní poznání.

Stránky

Top