Pyramidy - Mars - Sirius 12: Ostrov Maradžo a oblačný přístav Tiahuanaco

A ještě jedna senzace času - kameny z Icy, které byly nalezeny v Peru v departementu ICA nedaleko Planiny Nazca se záhadnými obrovskými čarami - liniemi a obrázky. Kameny z Icy byly nalezeny ve starém řečišti. Tyto černé kameny s četnými obrázky nesou ohromující informaci o vysoce rozvinuté staré civilizaci Země. Jeden kámen zobrazuje operaci srdce. Je jasně vidět ruka lékaře držící srdce. Jsou zde vyobrazeny i operace lebky, anomální porod, operace jater, ledvin a také mozkových hemisfér. A mnoho jiných. Je to prostě naprostá fantazie, něco neuvěřitelného.

Pyramidy - Mars - Sirius 11: Mrtvá města Brazilie - Kolonie Atlantidy

Atlantidu a Lemurii nám dnes připomíná množství rozvalin, soch a pyramid na celém světě. Robert Scharru ve své knize „Zmizelé světy“ píše, že na většině ostrovů Mikronezie a Polynesie se nacházejí rozvaliny měst, soch a přístavů, jejichž rozměry a architektura svědčí o civilizaci bezesporu více rozvinutou, než ta, která existuje na těchto ostrovech dnes. Korálové ostrovy oplývají rozvalinami osad, přístavů i chrámů.

Pyramidy - Mars - Sirius 10: Kosmické cykly a katastrofy na Zemi

H. P. Blavatská vidí příčinu první katastrofy Atlantidy v tom, že králové upustili od zásad Kosmických Zákonů Hierarchie Světla a zneužili tajné vědy v agresivních cílech. Blavatská popisuje příčiny neštěstím postižených Atlanťanů: „Pod vlivem špatných iniciací jejich démona TEVTATA, rasa Atlanťanů se stala národem zlověstných (snad i černých) mágů. Následkem toho byla vyhlášena válka, jejíž historie je příliš dlouhá, abychom ji celou vyprávěli, ale i tak je možné ji odhalit v BIBLI u rasy Kaina, obrů, Noa a jeho rodiny. Konflikt je ukončen pohlcením Atlantidy vodou, což našlo své místo v příběhu o potopě. Obři a mágové..., všichni z masa a kostí zemřeli..., všichni lidé, mimo Noa a Keisutra, kteří byli svojí duší ve shodě s Velikým otcem. A také mimo tlinkity z posvátné knihy Guatemalců „Popol Vuh“, která vypráví o spasení, které je podobné spasení indického Noa Vajsvasvaty.“

Pyramidy - Mars - Sirius 9: Vimany a silový krystal hlavní pyramidy Atlantidy

V ústředním archívu města Delhi je uchovaná kniha „Vimanika Shastra“ napsaná sanskrtem. V roce 1930 byla vystavena na Mezinárodním knižním veletrhu v Československu. V tomtéž roce angličtí filologové ji přeložili ale nevnikli do smyslu. Počítali s tím, že mají dílo se zamlženým indickým folklórem. V 70. letech se tato kniha dostala do rukou filologa, který znal sanskrt a najednou se ukázalo, že „Vimanika Shastra“ je unikátní příručka k létajícím strojům dávné civilizace. Přesněji - je to návod pro piloty létajících strojů, které zde nazývají vimany. Tato zpráva byla uveřejněna v článku A. Kulčického „Šest tisíc roků před kosmickou érou“, který publikoval v časopisu „M-ský trojúhelník“ v roce 1990 a také v knize „Kontaktéři dnů apokalypsy“ od Ally Ter-Akopjanové.

Stránky

Top