Pyramidy - Mars - Sirius 4: Formule lásky a číslo devět

Podivuhodnou záhadu představují unikátní vědomosti afrického kmene Dogonů, kteří po tisíciletí chrání mýtus (teorii) o Světovém Domu. Dogoni - to jsou potomci rasy Atlanťanů. Podle jejich mýtů již před mnoha léty na naši planetu přiletěli představitelé civilizace z známé hvězdy SIGI TOLO = SIRIUS ze souhvězdí Velkého Psa. Dogoni znají stavbu systému hvězd Síria, vzdálenost od nich ke slunci, jejich množství, čas jejich oběhu i jejich orbity a také jejich hustotu.

Pyramidy - Mars - Sirius 3: Informační fenomén velké pyramidy

Kdy se vlastně stavěly pyramidy? Jednotný názor na původ těchto staveb mezi vědci i badateli do této doby neexistuje. Jedni říkají 3. tisíciletí př. n. l. a jiní zase 10 000 let a ti třetí opět 70 - 80 tisíc let. K. P. Schmidt zadává oprávněnou otázku: Nebyla Pyramida postavena dříve, než vznikly hieroglyfy a dříve než vzniklo egyptské náboženství? Čas ještě ukáže, že horní sály pyramidy skrývají tajemství, které se týkají doby předcházející Egyptské říši. Ve světle tajné filozofie egyptských zasvěcenců U. Charmov neobyčejně zajímavými matematickými výpočty určil, že první ceremonie v Pyramidě byla uskutečněna asi před 68 890 lety, kdy hvězda WEGA poslal své paprsky přímo do vchodu této stavby.

Pyramidy - Mars - Sirius 2: Laser a druhá kataklyzma Atlantidy

V roce 1934 v době seance Edgar Cayce mluvil ke své pacientce, že žila před 29 tisíciléty na zemi Atlanťanů v době, kdy tam byly rozvinuty energetické síly s jejichž pomocí se přemisťovaly posádky, když se četly zápisy skrze stěny, kdy se fotografie dělaly na dálku, kdy byla překonána gravitace a vyráběl se úžasný krystal obrovských rozměrů a velké moci. Mnohé z toho přineslo zkázu. Cayce potvrdil, že se Atlantida nacházela mezi Mexickým zálivem z jedné strany a Středozemním mořem ze strany druhé. Důkazy o existenci civilizace Atlanťanů je možné najít v Pyrenejích, Maroku, v Britském Hondurasu, na Yucatanu a na ostrovech Cayce dělil historii Atlantidy na 3 období.

Pyramidy - Mars - Sirius 1: Města Atlantidy a kód "365"

V posledních létech byly v různých koutech naší planety odhalovány uzdravující účinky konstrukce pyramidální formy. Uzdravující efekt „tvaru pyramid“ je mnohokrát patentován. Podle výzkumu francouzského inženýra J.V. Rena pyramidy, koule, polokoule i krychle samy o sobě svým tvarem představují rezonanty kosmické energie. Pyramidální zařízení, které je orientováno světovými stranami jako Cheopsova pyramida, očišťují vodu, zabíjí mikroby a také mumifikují. Tupé ostří se samo v pyramidální konstrukci nabrousí - toto je obsahem patentu českého inženýra Drbala. Tento inženýr také prohlásil, že klobouky a čapky pyramidální formy mají vliv na zdraví člověka. V Kalifornii na klinice Garswill mají pyramidy vyrobené z tyček, které jsou zavěšené u stropu, aby urychlily léčení pacientů.

Stránky

Top