V čom je naša bieda

Keď som písal článok Príčiny našich zlyhaní, netušil som, aký veľký ohlas bude mať u čitateľov. Väčšinou išlo o reakcie súhlasné a podporujúce moje videnie našej situácie. Samozrejme, našli sa aj opačné reakcie, čo ma podnietilo k ďalším úvahám na danú tému. Uvedomil som si, že som problematiku ani zďaleka nevyčerpal, a keďže sa mediálnou problematikou zaoberám viac-menej po celý svoj profesionálny život, rád by som v diskurzoch na túto tému pokračoval.

Príčiny našich zlyhaní

Za dlhých deväť rokov nášho pôsobenia v „ilegalite" si mnohí z nás zvykli na život v uzavretom intelektuálnom gete. Do istej miery sa to podobalo postaveniu disidentov v časoch normalizácie. Mali sme svoje konferencie a semináre (najznámejšiu pravidelne v decembri organizuje SKSI Slovakia plus a V. Hornáček), kde sme sa každoročne stretali, utvrdili sa vo svojej pravde a v pokoji sa rozišli do svojich domovov. Dlhé roky sme písali do Kultúry, Slovenských pohľadov, SNN, Literárneho týždenníka, Extraplus či Slova, ktoré svojím nákladom a uzavretosťou okruhu čitateľov a prispievateľov (často išlo o takmer identickú skupinu ľudí sa až príliš podobali na normalizačné samizdaty).

Top