Svet podľa Eca IV.

Doposiaľ nikto tak naliehavo nenastolil dilemu uzavretej a masovej kultúry ako práve Umberto Eco. Vo svojej práci stavia mienky skeptika voči názoru tešiteľa, teda dva navzájom antagonistické názory. Je kultúra záležitosťou aristokratickej, žiarlivo stráženej myšlienkovej intimity, obrátenej proti nekultúrnemu davu alebo naopak, televízia, noviny, rozhlas, film, komiksy, či Reader´s Digest dávajú kultúrne statky k dispozícii všetkým, práve tak ako uľahčujú a spríjemňujú ľuďom osvojenie pojmov a prijímanie informácií? Inými slovami dáva taliansky filozof odpoveď na základný problém našej civilizácie: Je tento svet iba pre nadľudí, alebo by to mohol byť aj svet pre človeka?

Svet podľa Eca III.

Druhá polovica knihy prináša gradáciu Baudolinovej fabulácie do miery, ktorú je možné prirovnať k fantastickým bedekrom stredovekých zemepiscov, k oným neuveriteľným pasážam aké nachádzame v „Milióne“ Marca Pola - popisy bizarných oblúd, nevídaných končín na kraji známeho sveta, kde majú svoj domov jednorožce, muži s okom uprostred čela či groteskný národ ľudí s jediným veľkým chodidlom, pod ktorým sa v dennej páľave ukrývajú pred prudkými slnečnými lúčmi.

Top