Svet podľa Eca IV.

Doposiaľ nikto tak naliehavo nenastolil dilemu uzavretej a masovej kultúry ako práve Umberto Eco. Vo svojej práci stavia mienky skeptika voči názoru tešiteľa, teda dva navzájom antagonistické názory. Je kultúra záležitosťou aristokratickej, žiarlivo stráženej myšlienkovej intimity, obrátenej proti nekultúrnemu davu alebo naopak, televízia, noviny, rozhlas, film, komiksy, či Reader´s Digest dávajú kultúrne statky k dispozícii všetkým, práve tak ako uľahčujú a spríjemňujú ľuďom osvojenie pojmov a prijímanie informácií? Inými slovami dáva taliansky filozof odpoveď na základný problém našej civilizácie: Je tento svet iba pre nadľudí, alebo by to mohol byť aj svet pre človeka?

Svet podľa Eca III.

Druhá polovica knihy prináša gradáciu Baudolinovej fabulácie do miery, ktorú je možné prirovnať k fantastickým bedekrom stredovekých zemepiscov, k oným neuveriteľným pasážam aké nachádzame v „Milióne“ Marca Pola - popisy bizarných oblúd, nevídaných končín na kraji známeho sveta, kde majú svoj domov jednorožce, muži s okom uprostred čela či groteskný národ ľudí s jediným veľkým chodidlom, pod ktorým sa v dennej páľave ukrývajú pred prudkými slnečnými lúčmi.

Svet podľa Eca II.

O osem rokov po vydaní Mena ruže nasledoval ďalší román pod názvom Foucaltovo kyvadlo (Il pendolo di Foucault, 1988), štruktúrovaný podľa kabalistickej symboliky stromu života. Odohráva sa v súčasnosti, s dejom načrtnutým na motíve prelínania sa parížskeho prostredia mysteriózneho rádu templárov s prostredím pátrajúcich redaktorov istého milánskeho denníka. Názov a motív románu vychádza zo skutočného Foucaltouvho kyvadla, zariadenia zostrojeného v roku 1851, ktoré malo experimentálne dokázať rotáciu Zeme okolo svojej osi. V Ecovom románe sa parížsky Pantheón, kde sa kyvadlo nachádza, stáva miestom mysterióznych, podľa fyzikálnych zákonov sotva vysvetliteľných dejov.

Svet podľa Eca I.

Umberto Eco je svetoznámy taliansky spisovateľ, kritik, historik umenia, teoretik semiotiky a profesor na univerzite v Bologni - čím sme však ani zďaleka nevyčerpali všetky podoby tohto všestranného génia. Narodil sa 5. januára 1932 v Alessandrii, mestečku na severovýchode Talianska, kde sa prelína francúzska kultúra s talianskou, čo nezameniteľným spôsobom poznačilo charakter jeho literárnej tvorby.

Top