Tajemství Mohave 5

Je nejisté, která z ras byla za pomoci dávných technologií a jejich rozvinutí za pomoci procesu znásobení schopna přistát na Měsíci a jiných planetách jako první: lidé nebo plazí rasa? Existují důkazy, že obě tak mohly učinit před několika tisíci let, ne-li ještě dřív. Podle Johna Leara, jeho zdroje z tajných služeb, byli američtí astronauti varováni lidskými UFO před nebezpečím během objevování vesmíru. Tyto bytosti je údajně sledovaly a doprovázely během mnohých letů do vesmíru – asi něco takového, jako když starší sourozenec učí jezdit mladšího na kole, i když v tomto případě se jednalo o něco mnohem většího. Mnohá z těchto „nebezpečí“ bezpochyby zahrnovala i zlovolné mimozemské bytosti. UFO údajně doprovázeli i americké lety do vesmíru, jako bylo Apollo a lety raketoplánu, druzí jmenovaní nafilmovali něco, co vypadalo jako bitva mezi cizím létajícím strojem a pozemskými SDI (pozn. SDI – Strategic Defence Initiative, strategická obranná iniciativa). Let Apollo byl ze Země následován UFO, což by mohlo hovořit pro teorii, že dávná pozemská civilizace, která prošla fází „vesmírných závodů“ už před několika stovkami či tisíci let, byla znepokojená chabou snahou „mladších sourozenců“ přesunout se do vesmíru.

Tajemství Mohave 4

Jeffrey L. Kretch se o dvojhvězdě Zeta Reticuli, odkud údajně mnoho „šedých“ pochází, zmiňuje ve svém článku „Věk blízkých hvězd“ („The age of nearby stars“, který vyšel v časopisu Astronomy jako odpověď na článek „Příhoda na Zeta Reticuli“ Terence Eckersona z prosince 1974, který popisoval únos v Hill. Článek vyvolal větší zájem ze strany čtenářů než kterýkoliv jiný uveřejněný v tomto časopise.) nedostatek prvků kovu a uhlíku v systému této dvojhvězdy. Podle jeho názoru se život založený na uhlíkové struktuře nemohl v takovém prostředí vyvinout a jeho tvrzení je podpořeno faktem, že někteří „šedí“ uneseným „sdělili“, že se vracejí na Zemi, jejich rodnou planetu. Kdyby to byla pravda, pokusí se tento argument použít při pokusu plánovaného převzetí nadvlády nad Zemí. Jistý badatel K.S. byl nedávno osloven rodinou amerického zpravodaje (OSI, pozn. Office of Scientific Intelligence – Úřad vědeckého zpravodajství), který si říkal „Tucker“. Ten krátce předtím zmizel. Příslušníci rodiny byli vyděšení, protože v jeho osobní skříňce objevili mnoho dokumentů popisujících důvěrné informace týkající se města Dulce v Novém Mexiku a nevadských podzemních prostor. Ve stozích dokumentů byl také nalezen dopis s označením „tajné“. Dopis, jehož kopie se dostaly také do rukou několika dalších badatelů, říkal:

Tajemství Mohave 3

Jestliže jsme schopni se od koňských povozů posunout k člověku na Měsíci za méně než sto let (k cestování mezi dimenzemi jen za 40 let!), pak kam se asi mohla ve výzkumu a cestování dopracovat rasa, která tři nebo čtyři tisíce let vlastní létající stroje a technologie vyvinutější, než jsou naše vlastní? Jeden z očitých svědků prohlásil, že se v jeskynních systémech hluboko pod současným Údolím smrti nachází velký „vesmírný přístav“.

Tajemství Mohave 2

Vydavatel časopisu FATE uvedl vyprávění navažského Indiána následujícími slovy: „FATE vám v tomto vydání představuje dva nové příběhy o létajících talířích. První je šokující zpráva leteckého zpravodaje o setkání se dvěma létajícími talíři (dva týdny poté pořídil fotografie čtyř talířů a byl frustrován faktem, že žádný ze známých plátků nechtěl fotografie otisknout a prokázat tak vyvolaným zděšením jejich pravost); a druhým příběhem je tajemství indiánského kmene Pajutů, které časopis FATE získal jako formu ocenění za článek o kmenu Navaho, který byl uveřejněn na jaře roku 1948, a pomohl tak kmenu přestát krutou zimu. Vydavatele oba články zaujaly a spatřuje v nich možné vysvětlení původu a povahy známých létajících talířů. Oba příběhy došly do redakce ve stejný den. Navzájem se doplňují. Věříme, že šetření prokáže pravdivost obou příběhů. Přesto připouštíme, že dokud nebude fyzicky k dispozici létající talíř, pak nebudeme schopni prokázat pravdivost příběhu o Hav-musuvech. Vydavatel je dlouholetým přítelem amerického Indiána a ten viděl jen velmi vzácně svého soukmenovce schopného lži.
Vydavatel je přesvědčen, že příběh, který naleznete v tomto vydání, je pravdivý a nezkreslený. Co to znamená? Skutečně Hav-musuvové existují? Příběh o Hav-musuvech se zdá být klíčovým dílkem ve skládačce všech možných fenoménů na nebi i pod zemí, které v průběhu tohoto století mystifikují mnohé badatele.“

Stránky

Top