Jasnovidka Vanga o mimozemšťanech

O známé jasnovidce z Bulharska jste již jistě slyšeli. Od mládí byla slepá, obdržela však mimořádné nadání věštit budoucnost, což činila celý život, až do svých 85 let. Lidé různých profesí a společenského postavení za ní chodili a žádali o radu, včetně mnoha politiků a významných osob, a to i ze zahraničí. Věštby prý dostávala od bytostí, které vídávala pouze ona, a které ji našeptávaly, co má komu říkat. Podle svých slov také zřejmě dokázala svou myslí sledovat celý svět a vnímala a cítila vše, co se v něm děje.

Kdo se přiživuje na jméně Vangy? II.

Alla Děmidovová (herečka): „Vanga si vzala mé sladkosti a zeptala se mne, jestli je se mnou můj otec. Ještě jsem nestačila odpovědět a ona už říkala: „On zemřel, on stojí.“ Potom se zeptala, proč mne vidí ve vojenské uniformě a popsala kostým Angeliky z filmu „Štít a meč“. Řekla jsem jí, že je to jedna z mých rolí. „Ach, tak ty jsi herečka? Ale to není tvoje profese, pro tebe by bylo lépe se zabývat vědeckým výzkumem.“ Takže jsem se asi minula povoláním…“

Kdo se přiživuje na jméně Vangy? I.

Kdo byla Vanga? Byla pravda, že viděla do lidí jako rentgen? Nebo znala, jaká bude budoucnost lidstva a Země? Ten problém vzrušuje mnohé badatele i obyčejné lidi. Vyřešit tuto otázku se vydala redaktorka Komsomolské Pravdy Světlana Kuzina. Setkala se s dvaceti příbuznými a přáteli Vangy, kteří ji znali po celý její život. Ti jí objasnili mnohé mýty, které se o ní šířily a stále šíří.

Baba Vanga - bude III. světová válka v roce 2010?

Vangelia Gustherová zvaná Baba Vanga je někdy prezentována jako velký prorok či věštkyně dnešní doby, přirovnávána ke slavnému Nostradamovi. Narozena 1911 v Makedonii, žila pak celý život v Bulharsku, kde i v roce 1996 zemřela. Byla středem zájmu nejen obyčejných lidí ale i (komunistických) státníků a tajných služeb. Níže je velmi volný překlad "sled proroctví Baby Vangy" z anglické stránky Wikipedia, který mezitím z hlavní stránky zmizel (je možno dohledat v historii).

Stránky

Top