Robert Schoch, Ph.D.: JE SLNKO VEDOMÉ? II.

“Ako však môže mať Slnko a hviezdy vedomie, keď nie sú ani živými organizmami, prinajmenšom nie v zmysle bunkových tvorov založených na báze uhlíka ako my? Všeobecný názor (čo neznamená, že aj správny – všeobecné názory a ”zdravý rozum” sa veľmi často mýlia) je taký, že vedomie a vôľa (aspoň v prírode) sa môžu vyskytovať iba u živých organizmov založených na báze uhlíka, a mnohí ľudia by obmedzili pojem vedomia na ”pokročilé” živé organizmy, ako sú stavovce, cicavce alebo, podľa niektorých názorov, iba ľudské bytosti. Mnohí vedci však tvrdia, že vedomie môže vzniknúť na kvantovej úrovni a nemusí sa obmedzovať len na dôverne známe živé organizmy podobné nám.”

Robert Schoch, Ph.D.: JE SLNKO VEDOMÉ? I.

Nejakú dobu študujem naše Slnko, predovšetkým z hľadiska vplyvu nerovnomerného slnečného správania (nerovnomerného z modernej ľudskej perspektívy) na priebeh ľudského rozvoja a civilizácie. Jedným z mojich hlavných záverov je, že posledná doba ľadová skončila náhle okolo 9700 pred n.l. v dôsledku veľkého solárneho výbuchu (alebo série výbuchov). Solárna činnosť je úzko spätá s klimatickými zmenami na Zemi, ktoré majú zase veľký vplyv na život na našej planéte, vrátane ľudstva.

Anton Parks: Hvězdné brány a vesmírné lodě

Důležitá sídla Gina’abul, známá Parksovi, jsou roztroušena do vzdálenosti několika set světelných let od Země. Člověk se diví, jak mohli Gina’abul cestovat z tak odlehlých míst a zda vzdálenost měla pro ně nějaký význam. Hraje nějakou roli v nekonečných válkách mimozemšťanů vzdálenost hvězdných systémů? Podle našich zkušenosti na této planetě, sféra vlivu ztratila svůj lokální význam, jakmile jsme zvládli techniku vysokorychlostního mezikontinentálního cestování. Gina’abul to zřejmě zvládli v kosmickém rozsahu, ale jak to dělali?

Stránky

Top