Psychonaut John Lilly III.

Díky řadě dlouholetých pokusů s psychedelickými látkami se Lillymu podařilo rozvinout psychologickou teorii lidského biopočítače. V roce 1968 vydal knihu s názvem Programming and metaprogramming the Human Biocomputer, ve které shrnul svoje psychedelické zkušenosti. Jak naznačuje terminologie, Lilly nezapře odborníka na počítačový jazyk a programování, ani když se pohybuje v oblasti hlubinné psychologie.

Psychonaut John Lilly II.

Zároveň s výzkumem delfínů přistoupil k experimentům se smyslovou deprivací v uzavřené vodní nádrži. V 50. letech totiž vynalezl speciální izolační vodní nádrž (předchůdce dnešní floatační vany). Později, v 60. letech, začal v této nádrži používat experimentálně LSD a ketamin. Do temného a tichého světa vody se začal nořit v roce 1954. Uzavřený do nádrže s vodou - izolován od všech vnějších stimulů - začal ve stavu beztíže zkoumat pochody a funkce své vlastní mysli. Sledoval, jak se v tomto prostředí a za této situace rozpouští všechny v mysli naprogramované představy o světě i o sobě, všechny formy víry, domněnky i koncepty, a jak dochází ke kompletnímu přeprogramování mysli za upřeného pohledu jeho naprosto klidného a soustředěného vnitřního oka. Tehdy zjistil, že každá víra je omezením, které je nutno přezkoumat a transcendovat.

Psychonaut John Lilly I.

Pro účely pozdějších citací zveřejňuji po 12 letech článek kolegy Blumfelda (se kterým jsem tehdy připravoval první čísla Baraky) o výzkumníkovi vlastní mysli, který zkoumal delfíny, ale brzy zjistil, že jsou chytřejší než on sám, a tak začal zkoumat sám sebe. Tedy vesmíry vlastní mysli. Ne náhodně (a riskantně třeba pomocí drog), ale systematicky a kontrolovaně. Právě teď, kdy je otázka smyslu dějin (a vývoje lidstva) znovu na pořadu dne, je třeba vědět o těch, kteří nás (a svou dobu) předběhli.

Kde končí svoboda a začíná žumpa?

Titulek jsem si vypůjčil. Ondřej Pohl se v článku v LN zamýšlí nad stanoviskem Kanceláře veřejného ochránce práv, která se postavila na stranu provozovatelů serverů proti křiku diskutujících, že případným odstraněním jejich vulgárních příspěvků je porušována svoboda slova. Podle ombudsmana není povinná registrace diskutujících v rozporu s právem na svobodu slova a projevu. Konečně, chtělo by se dodat, rozumný názor. A protože se vyrojily další úvahy na toto choulostivé a na respektu.cz bohužel neřešené téma, budu z článku citovat a připojím další komentář.

Stránky

Top