Separovaný zber je biznis za milióny: Kto sa nabalí?

Združenie svoj majetok, teda plastové nádoby, ktorých cena jednej sa pohybuje okolo 30 eur a združenie ich nakúpilo asi 75 000 cca za 2 250 000 eur (!), zmluvne dočasne na päť rokov požičiava teraz obyvateľom obce na triedenie odpadu. Po uplynutí tejto lehoty musí každý nádoby vrátiť a plne nahradiť škodu, ktorá prípadne na nádobách počas tohto obdobia vznikne.

Neuveriteľné množstvo odpadu priamo v Slovenskom raji!

Dobrovoľníci a zástupcovia rôznych organizácií upratovali na konci októbra Slovenský raj. Základnou myšlienkou tohto podujatia bolo vyčistenie brehov dvoch najväčších riek pretekajúcich Slovenským rajom Hornádu a Hnilca na severnej strane a vyčistenie okolia niektorých obcí v oblasti.

Stránky

Top