Obrady na ochranu pred trápeniami a pohromami

Výlučne rodinnou záležitosťou bola štedrá večera. Po modlitbe všetci pozorne sledovali plameň sviece. Tradovalo sa, že na koho plameň ukáže, ten bude na rok pri štedrovečernom stole chýbať. Vianočné sviatky sa večer 24. decembra začínajú v mnohých slovenských domácnostiach zvonením zvončeka...

Separovaný zber je biznis za milióny: Kto sa nabalí?

Združenie svoj majetok, teda plastové nádoby, ktorých cena jednej sa pohybuje okolo 30 eur a združenie ich nakúpilo asi 75 000 cca za 2 250 000 eur (!), zmluvne dočasne na päť rokov požičiava teraz obyvateľom obce na triedenie odpadu. Po uplynutí tejto lehoty musí každý nádoby vrátiť a plne nahradiť škodu, ktorá prípadne na nádobách počas tohto obdobia vznikne.

Stránky

Top