Soudný den - Doomsday (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť IX.)

Jak dalece jsou oprávněné naděje optimistů na Doomsday roku 2012 v podání mayských legend? Pro větší názornost jsem jednotlivá kritická období chronologicky zařadil, ač se to prý nedělá. Navíc… Z kompilace mayských a aztéckých legend vyplývá, že kritická období vrcholící v téměř celoplanetární katastrofu souvisí se Sluncem, děním v naší sluneční soustavě a snad i s galaktickými vlivy.

Nejsme na tom o nic hůře, než zítra…

Komentář k článku Technicko – fyzikální jev nad Prahou ze dne: 23.10.2009 18:21:19, Autor: iont (zdeboro@seznam.cz): Zdravím.. To, co jste popsal jako pohyb objektu, s neuvěřitelnou rychlostí, je takzvaný skokový pohyb (časoprostorový pohyb,kdy pilot si vizualizuje kam chce. Ne jeden zkušební pilot tuto techniku zaplatil životem... Ve filmu hvězdná brána ,mimochodem velmi reálný film, To popisují jako schopnost používat technologii Antiku). Je velmi zajímavé, že máte sílu tyto takzvané ufo sledovat ,,Většina lidi tím směrem koukne, ale pro ně nic zvláštniho nevidi....mají oči ale nevidí...takových věcí co vlastně nevidíme, i když tady jsou, je mnohem více. Doba je ale zlá,,,i když asi jako vždy?

Neboť sám počátek všeho našeho konání... (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť I.)

Vážení čitatelia,
história Zeme je akiste kráľovskou témou, ktorej sa obsiahlo venujú rôzne renomované inštitúcie. Je však dnes dostatočne známe, že spoliehať sa výlučne na tzv. oficiálne zdroje nemusí byť vždy tým najlepším riešením. Veda nemôže dávať priestor rôznym fantaskným špekuláciám, niekedy to však vyzerá, že archeológia oficiálne uzná ako pravdu jedine to, "čo sa podarí vykopať". Na tom pravdaže nemusí byť nič zlé, ak máme správny postoj k historickým prameňom. Keď ešte relatívne pred nedávnom Schliemann kráčal krajinou s Iliadou v ruke a hľadal Tróju, mnohí si akiste významne ťukali na čelo "aká je to bláznivá archeológia". Ibaže on sa nemýlil a Tróju naozaj s knihou v ruke našiel! Mal to byť prelom v chápaní tzv. mýtov a legiend zo strany oficiálnej vedy. Aká je však skutočnosť? Často sa stáva, že oficiálne sa uznávajú niektoré vyložene obrazné state doslovne a naopak, žiaľbohu tam, kde sú v dávnych textoch presné údaje, sú považované za legendy. Samozrejme toto treba veľmi presne odlíšiť. Pevne verím, že kľúčom k plnému pochopeniu dejín Zeme je jej duchovný odkaz, ktorý je omnoho konkrétnejší a rozsiahlejší, než si možno dnes dokážeme predstaviť a pripustiť. A to je cesta, po ktorej môžeme v tomto seriály spoločne kráčať. Otvára sa tu široké pole pre seriózne práce nezávislých bádateľov, ktoré vám postupne budeme predstavovať. Dlho utajované dejiny Zeme k nám odjakživa hovorili jasnou rečou príbehov, možno len dozrel čas na ich správne zoradenie a interpretáciu...
Sokol

Jakoby byla Země vytržená ze svých základů...

Všemu pak bude předcházet nejtemnější a nejčernější zatmění Slunce. Takové jež tu nebylo od stvoření světa a utrpení Krista až po naše dny. Stane se tak v měsíci říjnu, kdy nastane velké přeskupení. Bude tak mohutné, že bude převládat názor, že země ztratila svůj přirozený pohyb a byla vymrštěna do věčných temnot. V jarním období následují neobyčejné změny a mutace vlád. Poprvé velkým zemětřesením a po druhé neobyčejným rozmnožením nového Babylonu, bídností (ohavností), která vyrostla z hrůz prvního holocaustu. Nepotrvá však déle než sedmdesát tři roků a sedm měsíců. Pak vzejde z urozeného rodu, jenž byl tak dlouho neplodný, ten který se narodí na 50. stupni a obnoví celou křesťanskou církev. Nastane velký mír, jednota a porozumění lidí, kteří byli zmateni a odděleni hranicemi. Mír bude upevněn tak, že síly odlišných názorů; usilující o zvrat zůstanou přikovány v nejhlubším podzemí. Říše Posedlého, jenž si hrál na hodného, bude sjednocena (Posedlý, jedno z označení Hitlera, které Nostradam s oblibou používá).

Stránky

Top