Anunnaki I.

Přiblížit možné příběhy dávných časů, které mají navždy zmizet z naší historické paměti, kde se stále ještě drží drápem legend, je nesnadnost sama. Přičteme-li osudovou poziční válku dosazené idealistické nomenklatury vysvětlující historii dle ideově podstrčených tezí. Pečlivě seřazených dle datumů oslavujících mnohdy jen podlé vítězství, či bezbřehé vraždění. Tehdy se jeví jakýkoliv pokus o pravý opak a nápravu, jako marnost předem odsouzená k nezdaru. O to méně příznivěji vyzní, posouváme-li se legendami, dávnými eposy i nepsanými dějinami starověku. A navíc s pracovní hypotézou silného a trvajícího kontaktu s mimozemským fenoménem.

Pan z Belialů...

Za oněch dnů, kdy nebe a země stvořeny byly,
za oněch nocí, kdy nebe od země bylo odděleno,
v oněch letech, kdy osudy byly určeny (planety určující osud již poslušně obíhají kolem Šamaše),
kdy Anunnakové byli zrozeni a bohyně do manželství vzaty byly,
mezi nebe a Zemi se rozdělily.
Když bohyně otěhotněly a rodily,
tehdy pro jídlo a pití své bozi ještě pracovali...

Enki a Ninmach, Starobabylonský epos, (z 1800 př. n. l.)

Sestoupení Svatého ducha (holografické zbraně?)

O sestoupení Svatého ducha překvapivě hovoří i Michael de Nostradam a to v souvislosti s novou říší velkou Antikristovou říší, jež svého času vznikne u Ard. Podle Nostradámovy predikce vtrhne novodobý Hun Attila a Xerxes se svými vojsky do okolního světa, což způsobí velké stěhování národů a umožní výše zmíněné sestoupení Svatého ducha na 48. stupni.

Stránky

Top