Psychotronická velmoc Československo - díl 1.

Na socialistickou éru má někdo vzpomínky nepříjemné, jiný příjemné, další žádné - se záhadami by ji ale asi spojoval málokdo. A přece jich po sobě tento režim zanechal pozoruhodné množství. Ponechme stranou ty, které se dotýkají mocenských hrátek a všimněme si raději těch, které jakoby navazovala na mystiku mnohem starší: na výzkum neznámých sil lidské psychiky. Zde je první díl série článků stručně shrnující vývoj snah o parapsychologické bádání u nás...

DUCHOVNÍ MOLEKULA

DMT vyvolává mystické a transcendentální zážitky i stavy blízké smrti, které byly téměř pro každého dobrovolníka jedním z nejhlubších zážitků v jeho životě. Strassmanovy experimenty ukazují, že DMT je přirozeně uvolňováno lidskou epifýzou. Tento proces podle Strassmana umožňuje vstoupení duše do těla, resp. její vystoupení, a tak se stává materiální podstatou zážitků zrození a smrti.

Rozhovor so Stanislavom Grofom

Opět sahám do archivu a oprašuji materiál z natáčení se Stanislavem Grofem. Do dokumentu GEN pro FEBIO v roce 1994 se vešel jen zlomek, a tohle jsem si schoval. Doporučuji všem zájemcům o změněné stavy vědomí, holotropní dýchání, LSD a duchovní hledání vůbec...

Prof. Milan Rýzl: VĚDECKÝ ÚVOD DO PARAPSYCHOLOGIE - 2. SVĚT PSYCHICKÝCH JEVŮ PRIZMATEM STALETÍ

Různé psychické jevy, překračující hranice každodenní zkušenosti i obecně známých přírodních zákonů, poutaly už od starověku zájem a podněcovaly pozornost mnoha lidí. Moderní věda rozeznává v pravém slova smyslu jen dva psychické jevy: mimosmyslové vnímání (ESP − z anglického Extra-Sensory Perception) a psychokinezi (PK). Parapsychologie − věda zabývající se výzkumem zmíněných jevů – dospěla k zjištění, že za určitých okolností, obvykle spojených s mimořádnými stavy mysli a vědomí, člověk může zachytit informaci o okolním světě i mimo rámec svých pěti fyzických smyslů (= ESP). K opačnému projevu těchto jevů dochází tehdy, kdy za určitých výjimečných okolností člověk naopak může přímo − jakoby “silou myšlen-ky” − ovlivnit děje v okolním světě (PK).

Stránky

Top