Lekári neprišli na to, ako môže 82-ročný jogín žiť bez jedla a pitia...

health.mail.ru | Skupina indických vojenských lekárov po dvojtýždňovom skúmaní 82-ročného indického jogína, ktorý neje ani nepije, aj tak neobjasnila, ako sa mu to darí, oznámil RIA Novosti (РИА Новости) vedúci skupiny Sudchir Šach. „Pozorovanie bolo ukončené. Ani jedna analýza nepresahuje medze normy. Vo svete je veľmi málo ľudí, ktorí môžu tak dlho vydržať bez jedla a vody. Chceli by sme preto nájsť spôsob odovzdávať tieto schopnosti druhým ľuďom,“ povedal Šach. Prachlad Džani - pôvodom z Indie - rozpráva, že neprijíma potraviny ani vodu okolo 70 rokov, aj keď jeho prehlásenie nemôžu lekári preveriť. Odborníkov v prvom rade zaujímala schopnosť ľudského organizmu znášať extrémne podmienky.

Dálkové nazírání - Remote viewing (RV)

Možná, že vojenský parapsychologický špion Mel Riley byl svědkem možného setkání třetího druhu mezi mimozemšťany a lidmi na jiné planetě při jeho dubnovém sezení dálkového nazírání v roce 1987. Pro ty, co o dálkovém nazírání (remote viewing; jinak RV) nic nevědí, vztahuje se tento termín na jakousi formu řízeného jasnozření či jasnovidnosti vyvinutou pro americkou vládu a pak vyučovanou pro malý počet vojenského personálu, vládních civilistů a dalších osob během 70tých a 80tých let a také na začátku 90tých let. Po dvě desetiletí tito takzvaní „parapsychologičtí špióni“ byli využíváni ke zkoumání tajemství nepřátel americké studené války. RV je schopnost, kterou osoba nebo doslova „nazírač“ může cítit předměty, osoby, nebo události na vzdáleném místě nezávisle na prostoru a čase.

Frekvence vibrace vědomí

Proč je tolik různých paradigmat (myšlenkových modelů jsoucna) a proč jejich autoři, jejich přívrženci jsou tak výluční a nesmiřitelní vůči jiným modelům jsoucna a jejich autorům, přívržencům, z čehož vyplývají konflikty všeho druhu a všech úrovní? Pochopení principu vzniku různorodosti paradigmat je základním myšlenkovým procesem umožňujícím, když nic jiného, alespoň toleranci k jiným paradigmatům a tím i předcházení možných konfliktů všeho druhu.

Začneme užívat šestý smysl?

O tom, že šestý smysl skutečně existuje, se můžete dnes, navzdory urputně jej popírajícím skeptikům, sami přesvědčit. Ovšem tradiční vědecká představa pěti smyslů (zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu) nám k objasnění tohoto dosud záhadného fenoménu, který před nejrůznějšími svědky demonstruje po celém světě stále více a více lidí, v tuto chvíli nepostačí. Jestliže však neumí naši akademici tento fenomén objasnit, ještě to neznamená, že není nikdo v Čechách šestým smyslen obdařen. Opak je pravdou. I u nás už procházejí lidé kurzy, které je naučí "vidět" se zavřenýma či zakrytýma očima. A navíc mohou tuto schopnost získat i naši nevidomí spoluobčané, tedy slepci.

Stránky

Top