ALLATRA: Neviditelná struktura člověka. 72 dimenzí Vesmíru

Anastasia: Vy víte, že v mém životě byla etapa, kdy jsem mnohá vaše slova vnímala víc intuitivně než vědomě: probouzely ve mně nadšení, pomáhaly mi žít a překonávat lidské těžkosti. Ale když jsem začala s důležitými praktikami, zvláště co se týče neviditelné struktury člověka, značně to rozšířilo hranice mého vnímání světa a napomohlo mi to získat mimořádné duchovní zkušenosti, poskytlo mi to možnost duchovního sledování a odhalení vlastních hlubokých citů.

ALLATRA: Kde a jak se rodí myšlenky a přání?

…Ale tady je asi na místě podívat se poněkud hlouběji na lidskou podstatu, na původ hlubokých lidských tužeb a na jejich projekci ve světě hmoty. V životě člověka je velmi důležité, jaké konkrétní pocity svou volbou vyvolává a následně během života shromažďuje. Proč? Protože s tímto balíkem pocitů, s touto informací, nebo obrazně řečeno s tímto jeho „Já“ (Osobností) odchází za „hranice“ po smrti těla a bude za svou volbu nést odpovědnost.

Aforizmy z knih Anastasji Novych

Vyprávění Mládí o setkání s Moudrostí se na první pohled zdá být naivní. Obvykle to tak vnímáme, je to však jen iluzorní překážka, past, kterou šikovně nastražilo naše Ego na cestě k dokonalosti Ducha. Ten, kdo ji překoná, odhalí pro sebe mnohem více, než by on sám mohl doufat. Chvála Přemožiteli - neboť poznání mu bude odměnou, neboť tajné se stane skutečným...

Stránky

Top