Architekti vesmíru XVI. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LIX.)

Podobně jako Mikuláš Koperník je považován za otce moderní astronomie, Charles Lyell je považován za duchovního otce geologie zejména díky své učebnici Základy geologie (Principles of Geology, 1830-1833). Lyell vytvořil filozofický názor, který později dostal název geologický aktualismus. Jeho jádrem je přesvědčení, že přítomnost je klíčem k minulosti. Lyell tvrdil, že současný rozsah přírodních procesů a jejich rychlost postačuje k vysvětlení příčin událostí v geologických dějinách Země. Lyell se svým principem snažil odstranit "katastrofické" příčiny vývoje a snažil se vývoj vysvětlit na základě postupného a pomalého hromadění nepatrných změn v průběhu dlouhé doby.

Architekti vesmíru XV. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LVIII.)

V 70. letech 19. století pracovník britského muzea George Smith prostudoval tabulky s klínovým písmem z Ninive, které se stalo sídelním městem Asýrie za vlády Sinacheriba (704-681 př.n.l.). Město bylo zničeno v roce 612 př.n.l. babylónskými a médskými vojsky. Na tabulkách s klínovým písmem byl popsán epos sumerského hrdiny Gilgameše. Na některých tabulkách Smith nalezl fragmenty vyprávění o potopě světa, které se z velké části shodovaly s biblickou verzí. George Smith se osobně vypravil do Ninive, aby nalezl zbývající tabulky. Přivezl do Anglie 384 fragmentů hliněných tabulek, mezi nimiž byly chybějící části vyprávění o potopě světa.

Architekti vesmíru XIV. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LVII.)

Součástí genetických pokusů na Zemi byla i potopa světa, která měla zlikvidovat všechno, co se nepovedlo a co bylo v rozporu s celkovým plánem stvořitelů a která se udála, jak víme ze starých sumerských a židovských textů 24 500 let př.n.l. Jakou „kosmickou technologií“ byla způsobena destrukce zemské vodní slupky, celosvětová potopa a následné doby ledové lze jen těžko odhadovat. Můžeme si ale dovolit spekulaci, že bylo použito asteroidu, který vnikl do Země v místech dnešního Tichého oceánu. Dopadem obrovského tělesa v řádu stovek metrů došlo k vyvržení pevného materiálu do prostoru na vzdálenost několika tisíc kilometrů a další miliardy tun matriálu včetně vody bylo zplynováno.

Architekti vesmíru XIII. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LVI.)

Abychom snáze pochopili ohromné časové úseky v dějinách Země, můžeme si představit tisíc let jako tisíc milimetrů, tj. jeden metr a takto počítat dále.
Stáří Země současní vědci odhadují na 4,5 miliardy let, tj. 4.500 km na časové ose. Před půl miliardou let, tj. před 500.000.000 lety (500 km) nastala tzv. kambrická exploze, tj. prudký rozvoj jenoduchých živých organizmů v zemském praoceánu. Hominidé žijí podle současných vědeckých údajů na Zemi asi 2.000.000 let, tj. 2 km na časové ose. Celý tento časový úsek je označován jako starší a střední doba kamenná. Naše známé dějiny, dějiny lidské civilizace počínající v Sumeru (Mezopotámii) bychom mohli znázornit jako pouhých 6 metrů na časové ose.

Stránky

Top