Architekti vesmíru IV. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXVII.)

To, co nyní zjišťujeme o vesmíru pomocí nejmodernějších přístrojů, znali sumerští kněží už 3,5 tisíce let př.n.l. Co je tedy v sumerských eposech napsáno? Na počátku bylo Slunce, u něj byly dvě planety - Mumu (dnes Merkur) a Tiámat. Pak se vytvořily další planety nazývané Lahamu (Venuše) a Lahmu (Mars), dále Kishar (Jupiter) a Anshar (Saturn) - ten měl satelit Gaga. K nim se po nějaké době připojily Anu (Uran) a Ea (Neptun)...

Architekti vesmíru III. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXVI.)

Pro představu a především pro komfort čtenáře je zde zařazeno i několik nejdůležitějších údajů o naší sluneční soustavě, tak jak je předkládá současná věda. Sluneční soustava je tvořena devíti planetami, Sluncem a Měsícem tak, jak je všichni známe a předpokládanou dvanáctou planetou, (Sumerové započítávali i Slunce a Měsíc) Mardukem.

Architekti vesmíru II. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXV.)

Pokud by zde předkládaná fakta použil spisovatel vědecko-fantastických románů, mohl by napsat knihu, jejíž děj ve zkratce by mohl být následující. Před několika miliony let bylo rozhodnuto Nejvyšší Radou vyzkoušet nejnovější poznatky superarchitektonických a genetických technologií v prostoru hvězdy na okraji Galaxie.

Architekti vesmíru I. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXIV.)

Na začátku si položme klíčovou otázku, na kterou si v následujících kapitolách pokusíme odpovědět. Je Sluneční soustava dílem Stvořitele, Přírody nebo kosmických architektů? Kdo jsou kosmičtí architekti a inženýři? S koncem 2. tisíciletí se stále silněji prosazují informace o dějinách Země a lidského pokolení. Náboženské tmářství evropské civilizace ve spojení s arogancí tzv. vědců dosud úspěšně zatajovaly vše, co neodpovídalo jejich představám. Poznatky starobylých kultur byly buď brutálně ničeny, jako např. Španěly v Latinské Americe nebo přehlíženy a vysmívány, třeba Brity v Indii a dalších koloniích.

Stránky

Top