Záverečná správa od Arkturiánov (XIII.)

Drahí,
Možno ste hlboko vo svojom vedomí alebo dokonca vo svojich snoch počuli:
SOM PRIPRAVENÝ BYŤ SVOJIM ÚPLNÝM JA.
Možno ste tiež počuli svoje ego/ja ako sa snaží spraviť dohody a zmluvy akoby existovali nejaké výdavky za vaše plné prebudenie. Vo vašej Duši viete, že toto trojdimenzionálne „dohadovanie“ je práve to myslenie, ktoré bráni vášmu plnému prebudeniu. Preto si želáme vám pomôcť lepšie pochopiť a prijať túto správu, ktorú sme šepkali vášmu vedomiu.

Krok desať - Päťdimenzionálna Venuša (XII.)

Pobyt na päťdimenzionálnej Venuši ti pripomenie, ako si ty a tvoj Božský Doplnok prišli ako JEDNA Bytosť zo svetov vyšších dimenzií, aby ste pripravili svoju inkarnáciu na trojdimenzionálnu Zem. Bolo to počas pádu Atlantídy a Gaia vyslala volanie k Bytostiam vysokodimenzionálneho Svetla, aby jej pomohli. Temnota ľudí prekonala Svetlo a jej planéte hrozilo nebezpečenstvo zničenia.

Krok deväť - Prah do piatej dimenzie (XI.)

Drahý,
My, Arkturiáni, sme si užívali náš spoločný čas s tebou v Kryštálovom Chráme, ktorý sa nachádza na prahu do piatej dimenzie. Zdieľali sme tvoj pokoj a radosť a veselili sme sa na tvojom prijímaní našej Bezpodmienečnej Lásky. Si pripravený prekročiť tento prah a vstúpiť do TU a TERAZ piatej dimenzie? Pripomíname ti, že keď sa presunieš do piatej dimenzie, obmedzenia času a priestoru začnú miznúť.

Krok osem - Privítanie tvojho návratu (X.)

Odkedy si vstúpil do Koridoru, skúsenosti, ktoré si tu mal a neboli dostupné tvojej pozemskej mysli, si pravdepodobne našli svoju cestu do tvojich snov. Takže by sme ťa radi naučili ako preniesť informácie zo svojich snov do denného života. Keď spíš, uzavrieš svoje fyzické vedomie a otvoríš svoje vedomie ozajstnej realite vyšších dimenzií. Inými slovami, keď „ideš spať“ odpojíš sa z 3D hologramu a vrátiš sa do reality svojho JA, aby si zažíval dobrodružstvá a komunikoval s vyššími bytosťami, vrátane vyššieho vyjadrenia svojho JA.

Stránky

Top