Krok tri - Pociťovanie Prúdu (V.)

Drahí,
Radi by sme vám pripomenuli, pozemskí, že my ochotne a láskyplne šírime našu podstatu nadol CELÝM frekvenčným spektrom do vašich troj/štvor dimenzionálnych svetov. Hovoríme troj/štvor dimenzionálnych, keďže vaša planéta bola kedysi štvordimenzionálna, ale nerovnováha Svetla a Temnoty stiahla Zem do tretej dimenzie. Teraz s pomocou svojich ľudí a veľrýb rozšírila Gaia svoju frekvenciu, aby znova dosiahla štvrtú dimenziu.

Krok dva - Odhaľovanie Skrytej Temnoty (IV.)

Drahí,
My používame Koridor ako navádzací lúč pre našu pozemskú posádku. Pozemské posádky sú z rôznych Domovských svetov (hviezd/planét pôvodu) a tiež z paralelných realít, v ktorých na seba zobrali podobu v piatej a vyšších dimenziách. Koridor poskytuje spôsob, ktorým sa môžeš prepojiť s ďalšími inkarnáciami tvojej Duše. Arkturiánsky Koridor je hviezdna brána, riadiaca stanica, alebo kontrolná veža, taká akú máte na vašich letiskách. My sme rozbočovače, komunikačná stanica pre všetkých medzidimenzionálnych výskumníkov. Všetci medzidimenzionálni cestovatelia najprv vstúpia cez našu špirálu/koridor. Potom buď zostanú tu alebo sa presunú do ktoréhokoľvek hviezdneho systému, kde je ich konečný cieľ.

Krok jedna - Vstup do Arkturiánskeho koridoru (III.)

Pretože si začleňoval svoje Multidimenzionálne JA do svojho pozemského vozidla (tela, pozn. red.), čo značne rozšírilo tvoje vedomie, máš teraz schopnosť rozšíriť svoju realitu za hranice svojho každodenného života. Okrem toho, cítiš sa natoľko dostatočne bezpečne vo svojom vnútri, že si schopný vyliečiť a uvoľniť zranené deti, tínedžerov a mladých dospelých vo svojej vedomej a podvedomej duši. V skutočnosti tieto časti tvojho JA sú v tebe zoradené pred vírom nášho Koridoru. Pozri sa na ne teraz. Sú pripravené vstúpiť do víru; sú pripravené ísť Domov, späť ku svojim JA.

Cesta cez Arkturiánsky koridor (II.)

Mnohí z členov pozemskej posádky prišli z rôznych domovských svetov (hviezd/planét pôvodu) prijať pozemské vozidlo (telo, pozn. red.), aby mohli pomáhať v tomto veľkom kozmickom okamihu planetárneho vzostupu. Náš Koridor poskytuje navádzajúci lúč, pomocou ktorého sa každý člen môže znova spojiť so svojim mutlidimenzionálnym JA. Arkturiánsky Koridor slúži ako hviezdna brána, riadiaca stanica, kontrolná veža taká aké máte na vašich letiskách. My sme rozbočovače, medzistanica pre všetkých interdimenzionálnych prieskumníkov. Všetci interdimenzionálny cestovatelia cestujú cez našu špirálu/koridor. Potom buď zostanú tu alebo pokračujú do ktoréhokoľvek hviezdneho systému, ktorý je ich konečným cieľom.

Stránky

Top