Arkturiánsky koridor (I.)

Drahí členovia Tímu Planetárneho Vzostupu,
Gratulujeme! Načítali a začlenili ste vysokofrekvenčné Svetlo do vášho pozemského vozidla (hmotného tela, pozn. prekl.) a zlúčili ste svoje osobné čakry s planetárnymi čakrami Gaie. Vďaka tomu sme k vám, my Arkturiáni, prišli aby sme vám pripomenuli dohodu, ktorú ste s nami urobili predtým, ako ste prijali svoje súčasné pozemské vozidlo. Boli ste vo svojom JA vyššej dimenzie a pripravovali ste sa na realitu tretej dimenzie, vášho súčasného pozemského života, keď ste zavolali nás, Arkturiánske Kolektívne Vedomie. Vedeli ste, že táto realita bude veľmi dôležitá, keďže ste sa dobrovoľne stali členmi „pozemskej posádky“ Tímu Planetárneho Vzostupu.

Stránky

Top