Atlanťané: Učitelé nebo tyrani? (3/4)

Vytvořme toho, co nás bude živit a podporovat. Čeho se na Zemi máme dovolávat, být zde pamatováni? … Takže se pokusme vytvořit poslušnou uctivou bytost, která nás bude živit a podporovat – mayský Popol Vuh
Člověk je stvořen z prachu země. Teprve po snědení zakázaného ovoce bůh řekl: „Pohleďte, člověk se stal jedním z nás“ – John G. Jackson (Pohanský původ bible)

Texty nám také říkají, že „bohové„ se snažili člověku zakázat účastnit se „stromu života“. Tento výraz je opět eufemismem pro znalosti genetiky. Od nejranějších dnů byla spirála DNA znázorňována jako strom se svými kořeny a svými 22 větvemi v nebesích. Tento organický obraz pro spirálu DNA je zcela jistě realističtější a vhodnější, než obraz běžně používaný dnes, který podivně připomíná nějaký druh mechanického lega vznášejícího se v hyperprostoru.

Atlanťané: Učitelé nebo tyrani? (2/4)

S nepohodlnými objevy těchto a dalších vynikajících výzkumníků nyní můžeme nejen očistit jména a pověst mnoha pošpiněných mužů historie, a nejen pouze napravit vědy o Zemi, ale můžeme získat nedocenitelný vhled do psychologických problémů lidstva. Rozumí se samo sebou, že pokud v relativně nedávných historických epochách, které zažilo celé lidstvo, a kterými bylo traumatizováno, nejstrašlivější kataklyzmata budou obsažena v psychickém otisku „rasové paměti“. Toto zakódování nepředstavitelných děsů v lidské DNA může být zodpovědné za vnitřní lidskou nejistotu, strachy, fobie a další psychické poruchy. Musíme chápat, že naše různé každodenní strachy a fobie jsou, ve většině případů, fyziologické, spíše než psychologického původu. Výzkumníci temné stránky lidstva a behaviorálních zvláštnosti, jako Sigmund Freud, Julian Haynes, Leonard Schlain a Terrence McKenna, postulovali, že dokonce i lidské ego samotné je nedávným fylogenetickým vývojem, a začalo existovat rychle, aby zajistilo přežití traumatizovaného lidského vědomí. Ve svém mistrovském díle o vědomí Původ vědomí a rozbití dvoukomorové mysli Julian Jaynes prohlašuje, že nedávná minulost byla dobou intenzivní psychózy pro celé lidstvo. Jaynes, píše Terrence McKenna:

Atlanťané: Učitelé nebo tyrani? (1/4 Jak se na Zemi objevil fenomén zla?)

Protože nic není tajemstvím, co by se mělo manifestovat, není ani nic skryto, co nebude známo a nerozšíří se to – Lukáš 8:17
V následujícím desetiletí tohoto nového tisíciletí je lidská rasa předurčena konečně objevit fakta o svém skutečném původu a osudu. Jako součást tohoto objevu je klíčové, abychom se správně vypořádali s nanejvýš důležitou otázkou, jak se na světě a ve vědomí lidských obyvatel Země objevil fenomén zla. To je otázka, kterou by měl mít na paměti každý živý člověk. Byla s námi po tisíce let, a bude s dětmi v budoucnosti, pokud nepřijdeme s odpovědí nyní. Nechali jsme otázku zla v rukou teologů a vědců příliš dlouho. To byla zcela jistě chyba, protože statistika obětí zcela jasně svědčí, že instituce náboženství a vědy byly těmi nejhoršími pachateli zla, které tato planeta kdy snášela. Po staletích vykrucování a zločinnosti si již nemůžeme dovolit nechat na těchto institucích nalezení odpovědi na nejdůležitější hádanku – zlo.

Top