Racionální pohled na nezvěstnou vědu v pozadí vakcín proti sezónní chřipce

Coby člověk, který prošel vydatným výcvikem ve věci vědeckého myšlení a vědeckých metod, jsem vložil opravdu hodně úsilí do pokusů nalézt nějaký skutečný vědecký důkaz, na němž spočívá široce používané použití očkovacích látek proti chřipce (vakcinace v chřipkových obdobích). Než jsem se začal věnovat studiu výživy a holistické péči o zdraví, jsem byl provozovatelem speciálního počítačového software, a mám obsáhlou vědeckou průpravu v oblastech jako astronomie, fyzika, fyziologie, mikrobiologie, genetika, antropologie a psychologie. Jedním z mých nejobdivovanějších myšlenkových vůdců je již zesnulý fyzik Richard Feynman.

Stránky

Top