Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 2

Ľudia si spájajú duchovné aktivity s hnutím New Age, ale mnoho skutočných liečiteľov, parapsychológov, žrecov, prorokov a veštcov, existovalo v staroveku. Hnutie New Age účelovo alebo nevedome pritiahlo nehanebných lotrov, ktorí fušovali do jasnovidectva, liečenia, exorcizmu a ďalších vecí, aby napálili nič netušiacu verejnosť, hľadajúcu u nich pomoc. V posledných mesiacoch médiá v rôznych krajinách týchto šarlatánov odhaľujú. Toto odhaľovanie neslúži ani tak ochrane verejnosti, ale slúži predovšetkým na zosmiešňovanie a prenasledovanie skutočných duchovných. Mnohí z týchto šarlatánov odhaľovaných médiami vládnúcej elity s vládnúcou elitou spolupracuje. Je to ďalším príkladom toho, že obidve strany riadi tá istá sila a dbá, aby to vyzeralo ako rozpor. Variácia scenára „dobrý a zlý policajt“ je určená na poškodenie skutočných duchovných pracovníkov.

Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 1

Táto skutočnosť, nám na očiach, je pre mnohých neakceptovateľná. Tí, ktorí situáciu nepochopia, budú vážne znevýhodnení, tak ako budú tí s nejakým porozumením, ktorým bolo vštepované veriť, že všetko je nádherné aj keď nie je - popierajú pravdu vždy, keď sa to prieči ich pohodliu.

Nič nie je zadarmo

„Mocný Duch Svetla, ktoré žiari Kozmom, pritiahni môj plameň bližšie v harmónii k tebe. Pozdvihni môj oheň von z temnoty, magnet ohňa, ktorý je v Jednote so VŠETKÝM. Pozdvihni moju dušu, ty mocný a silný. Dieťa Svetla, neodvracaj sa. Pritiahni ma silou, aby som sa rozpustil v tvojom ohnisku; v Jednote so všetkými vecami a všetky veci v Jednom, v ohni námahy života a v Jednote s Rozumom.“
Smaragdová doska IV – Zrodenie Vesmíru

Drahokamy 2

Druhý díl souboru drobných prací nazvaných "Drahokamy" obsahuje sdělení zasazená do autobiografického rámce, proto také alespoň stručně seznámíme s některými úseky života tohoto vynikajícího znalce duchovních nauk Východu i Západu a jejich praktického uskutečňovatele, autora těchto sdělení, jež svérázným způsobem navazují na jeho nauku, kterou nazval "integrální jóga". Tímto názvem ji také odlišil od ostatních známých jógických systémů, s nimiž se v Evropě setkáváme na knižním trhu, které však pojednávají o józe většinou neúplně a opomíjejí hluboké morální požadavky, bez nichž se staly tyto jógické systémy jen bezduchou kulturistikou.

Stránky

Top