GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA XI.: Alergie (jsou VAROVNÉ SIGNÁLY)

V Nové medicíně by bylo absurdní ptát se, zda psychická hnutí mohou vyvolat tělesné odezvy: V Nové medicíně je psychický faktor stejně důležitý jako paralelně a synchronně se odehrávající průběh v mozku s právě tak synchronním fyzicko-organickým průběhem. Tímto se NM zásadně liší ode všech dosavadních lékařských směrů, obzvláště od tzv. školní medicíny. Opírá se přitom o 5 biologických zákonů, které jsou dokazatelné na každém jednotlivém případě tzv. onemocnění u lidí a savců. Všechny tyto nové možnosti poznání a léčení se odvíjejí od porozumění železného pravidla rakoviny (ERK) a tzv. DHS (Dirk Hamerův syndrom; šok, biolog. konflikt), které se mezitím staly pevnými lékařskými termíny.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA X.: Pozorování podle Hamera a podle školské medicíny

Když se 2-letá dcera zdravotnice T.M. (Jméno bylo změněno redaktorkou) z plného zdraví ze dne na den nemůže pohybovat a pouze kňouravě leží na zádech, vyhledá její zoufalá 41-letá matka radiologa a nechá udělat CT snímek mozku (počítačová tomografie). Radiolog zjistí rozsáhlý otok v motorickém korovém centru. To T.M. již tušila. Nechala si CT vydat a snímek poslala Dr. Med. Ryke Geerd Hamerovi. (Dr. Hamer žije v exilu mimo Německo, nyní se nachází myslím ve Švédsku, pozn. překl.) Poté, co snímek dorazil, promluvila s ním telefonicky o diagnóze: Atexie - porucha koordinace pohybů na základě traumatu z pádu. Nyní začalo zdravotnici svítat. Její dcera byla den před ztrátou schopnosti pohybovat se ve skupině batolat spadla dvakrát silně na zátylek. Ale protože malá hned zase vstala a hrála si dále, matka dítěte při tom na nic nepomyslela.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA IX.: Rakovina prostaty - (Kompaktní nádor buněčného typu adeno)

Spouštěčem každého tzv. onemocnění je vždy nějaký biologický konflikt, vysoce dramatický šokující zážitek – zvaný DHS.okažiku vzniku DHS se v mozku vyznačí příslušné centrum, tzv. konfigurací soustředných kruhů (Hamerovo ložisko), které koresponduje s určitým orgánem. Čím rozsáhlejší je toto Hamerovo ložisko (HH), tím rozsáhlejší je také nádor, nekróza (úbytek buněk) nebo změny buněk u orgánu. DHS (Dirk Hamer Syndrom) je základním kamenem železného pravidla rakoviny (ERK), základ revolučního pochopení v celé Germánské nové medicíně. Okamžik vzniku DHS si většina pacientů uvědomuje na minutu přesně, protože vždy probíhá dramaticky.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA VIII.: Diabetes (cukrovka) - PŘÍČINY – TERAPIE – LÉČENÍ

Aby byl následující text do detailu pochopitelný, je bezpodmínečně nutné, seznámit se nejdříve se systémem Germánské nové medicíny. Podle 5 biologických přírodních zákonů Germánské nové medicíny představuje každé tzv. onemocnění běžné medicíny dvoufázový proces – pokud dojde k vyřešení konfliktu, který nemoc vyvolal. Tak jsme dříve měli v medicínských učebnicích popsáno na sto „studených nemocí“ a stejně tak kolem sta zřejmých „horkých nemocí“.

Stránky

Top