GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA III.: Řešení konfliktů

Některé vnitřní biologické konflikty se dají řešit konkrétním způsobem. Např. revírní konflikt vznikající neřešitelnými konflikty se sousedy se dá řešit smířením se sousedy nebo odstěhováním. Konflikt „mít k něčemu odpor“ se dá řešit tím, že se tomu, k čemu máme odpor, vyhneme. Konflikt „strachu o dítě“ se může vyřešit tím, že se dítě dá do pořádku. To se běžně děje a mnohdy trvají takovéto konflikty krátkou dobu, takže fáze léčení se projeví jako „chřipčička“ a je to.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA II.: Objev železného pravidla rakoviny

Objev ŽELEZNÉHO PRAVIDLA RAKOVINY začal úmrtím mého syna DIRKA. (smrtelně postřeleného princem Savojským, obchodníkem se zbraněmi 18. 8. 1978 – pozn. překl.) Onemocněl jsem tehdy rakovinou varlat, přesněji řečeno vmezeřeným terato-karcinomem. Tenkrát jsem dokonce trval proti radě profesorů z Tübingenu na tom, že zduřelé varle musí být operováno, protože jsem měl nejasný dojem, že díky smrti mého syna se u mě, jenž jsem předtím nikdy nebyl vážněji nemocný, cosi vyvolalo na tělesné úrovni. Předsevzal jsem si, že jakmile se mi naskytne příležitost, vyzkoumám, jestli všichni pacienti, kteří onemocněli rakovinou, předtím neutrpěli nějaký podobný strašný šok jako já.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA I.: Úvod

Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákonitosti průběhu všech onemocnění. Bylo to před 25 lety, kdy sám, jakožto šéf-lékař onkologické kliniky v Bavorsku, onemocněl rakovinou. Napadly ho jisté souvislosti, na jejichž základě se následovně sám uzdravil. Zkoumal pak u svých pacientů, jestli to u nich je také tak, a bylo. Když zveřejnil svou vědeckou práci o původu a léčení rakoviny, kdy je úmrtnost na rakovinu maximálně 5%, byl z kliniky vyhozen. Po mnoha útocích stran veřejných sdělovacích prostředků, lobyistů farmaceutického průmyslu a dalších, žije nyní ve Španělsku.

Germánska nová medicína

Vynikajúca prednáška Haralda Baumanna na tému "Germánska nová medicína", zakladateľom ktorej je Dr. Ryke G. Hamer. Nový, univerzálne platný pohľad na vznik a priebeh chorôb, železné pravidlá rakoviny. Prednáška bola uvedená na druhej konferencii AZK – Koalícii proti cenzúre vo švajčiarskom Chure. Neuveriteľné!

Stránky

Top