Hviezdna brána Atlantídy IV.

Symbol je znak. Ako veľký symbolista Jordan Maxwell poznamenáva v úvode Hviezdnej teológie, symbol označuje smer, alebo informuje jedno z vlastníctiev. Znak je logo, ktoré hovorí, že tá to položka patrí do tejto skupiny. Tento kríž – znamenie Atlantídy hovorí: „To miesto patrí bohom. Ľudia nemajú prístup.“

Hviezdna brána Atlantídy III.

Naša schopnosť pochopiť význam mýtu Atlantídy v aktuálnom dianí je možná iba vďaka schopnosti absorbovať ohromujúce. Atlantída je chýbajúci kúsok do skladačky, je to začiatok a koniec všetkého, čo je, pocta biblickému Raju a knihe Zjavenia, 12-bránové mesto, ktoré zostúpi z neba.

Hviezdna brána Atlantídy II.

"Kedysi dávno," Platón začína v epose Kritias, "si bohovia rozdelili Zem." Každý vzal územie a osídlil ho ľuďmi, ich miešancami a deťmi. Bohovia sa postarali o ľudstvo, ako sa pastieri starajú o svoje stáda, poznamenáva, pomocou mentálnej telepatie viedli a presvedčovali smrteľné bytosti o ich starostlivosti.

Hviezdna brána Atlantídy

„Och, Solón, Solón, vy Gréci ste všetci deťmi, a nejestvuje nič také, ako starý Grék. … Ste všetci mladí myslením; nemáte žiadnu vieru, zakorenenú v starej tradícii a žiadne vedomosti starobylé vekom.“

Stránky

Top