Kapitoly ze světové mytologie: SKANDINÁVIE

Vědmina píseň
(2) Vzpomínám obrů z počátku věků z nichž jsem se tehdy narodila. Znám 9 světů, 9 říší, hloubku znám kořenů slavného stromu.
(3) Na úsvitu věků jen Ymi vládl, ... nebyla země, ni nahoře nebe...

Kapitoly ze světové mytologie: AUSTRÁLIE

V severním Queenslandu žije na řece Herbert kmen, věřící v mýtickou bytost Kohin. Bydlí v Mléčné dráze, jen v noci se potuluje po Zemi v podobě gigantického válečníka a zabije toho, s kým se setká. Chce-li, může se učinit neviditelným...

Kapitoly ze světové mytologie: ARÁBIE

Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti... Tajemní mužové (ridžál-al-gaib), jsou světci, tvořící zvláštní hierarchii o několika stupních. Příslušnost těchto světců k některému hierarchickému stupni není známo lidem, ba ani příslušníkům nižších stupňů uvnitř této skupiny...

Kapitoly ze světové mytologie: SUMER

Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti... V poslední době se stále častěji připomínají sumerské odkazy, zejména v souvislosti s hledáním významů piktogramů v obilí...

Top