Klinická smrt: Shrnutí třiceti let výzkumu, část 5. - Co nám NDE říká?

VEĽKÁ EPOCHA | Po staletí lidé uvažovali nad spojením mysli a mozku, aniž by došli k nějakým závěrům. Někdo se domnívá, že mozek je mysl, přičemž druzí si myslí, že jsou to dvě oddělené entity. V posledních 50 letech se do pozornosti lidí dostal úkaz nazývaný zážitky blízké smrti (NDE). Lidé, kteří byli prohlášeni za mrtvé nebo kteří se dostali blízko smrti, hovoří o zážitcích, kdy opustili svá těla, odešli do jiných říší nebo se setkali se zemřelými osobami.

Klinická smrt: Shrnutí třiceti let výzkumu, část 4. - Jsou zážitky blízké smrti halucinace?

VEĽKÁ EPOCHA | Jak prokážete, že zážitky blízké smrti (NDE), které jsou čistě záležitostí duchovní domény, existují nebo ne? I když lidé, kteří si klinickou smrtí prošli, tvrdí, že jejich zážitky, kdy opouští tělo, jdou do nebe a vidí zemřelé lidi a nebeské bytosti a tak dál, jsou skutečné, mnozí vědci trvají na tom, že jde pouze o halucinace způsobené kritickým biologickým stavem, jako např. nedostatkem kyslíku v mozku. Ovšem je tu i druhá skupina vědců, kteří po třiceti letech výzkumu skončili s důkazy, které vyprávění na čas zemřelých lidí podporují.

Klinická smrt: Shrnutí třiceti let výzkumu, část 3. - Zkoumání nepozorovatelného pomocí následků

VEĽKÁ EPOCHA | Bylo to v roce 1993. Kathleen Elmoreová jela přes křižovatku, když se na ni zleva přihnal náklaďák. „To nevypadá dobře," stačila si pomyslet. „Umírat nebolí," prohlásila Elmoreová na letošní konferenci Mezinárodní asociace pro studium blízké smrti. „Celý ten obrovský, nesmírný náraz se zdál jakoby mi někdo poťukal na rameno a já šla přímo nahoru."

Klinická smrt: Shrnutí třiceti let výzkumu, část 2. - Sdílené zážitky se smrtí

VEĽKÁ EPOCHA | Další jev, který s klinickou smrtí souvisí, jsou sdílené zážitky se smrtí, kdy člověk blízký umírající osobě prožívá něco se stejnými rysy jako zážitky blízké smrti (NDE). Moody poprvé slyšel o sdílených zážitcích se smrtí v roce 1972 od své profesorky lékařství. Její matka měla srdeční příhodu, a když se ji profesorka snažila oživit, pocítila, jak sama opouští tělo a dívá se na sebe, jak oživuje matku.

Stránky

Top