Kurz UFO Bádateľa: OSTATNÉ KLAMY

Zdanlivý pohyb sme už raz rozoberali, dnes sa naň pozrieme z iného aspektu. Už to asi zažil každý, kto cestoval vlakom. Sedíte vo vagóne a cez okno vidíte iný vlak rovnako stojaci na stanici. Je čas vášho odchodu, zrazu vidíte za oknom pohyb, idete alebo nie? Pozriete na druhú stranu a stanica pekne stojí, áno ide ten druhý vlak. Je to spôsobené relatívnosťou pohybu.

Kurz UFO Bádateľa: PRÍRODNÉ JAVY

Medzi ne zaraďujeme napr. zdvojenie (ztrojenie) slnka alebo mesiaca, hviezd (planét). Každý už iste vo svojom živote videl dúhu a vôbec nepochybuje o príčine tohto javu. Svojou častosťou umožňuje rodičom ukázať a vysvetliť ako sa slnečné lúče rozkladajú na dažďových kvapkách.

Kurz UFO Bádateľa: UMELÉ OBJEKTY

Veľmi populárne sú u UFO skeptikov meteorologické balóny, na ktoré by radi zvalili všetky ťažko vysvetliteľné javy. Mám pre vás dva fakty, jeden dobrý a jeden zlý. Najprv dobrý, podľa ich vyjadrenia, SHMÚ (Slovenský Hydro-Meteorologický Ústav) balóny takmer nepoužíva. Ten druhý, balóny môžu vo vzduchu stvárať priam krkolomné kúsky. Všetko záleží len od vzdušných prúdov, ktoré ich unášajú.

Kurz UFO Bádateľa: PRIRODZENÉ OBJEKTY

Druhé najčastejšie zdroje omylov sú rôzne bežné objekty pozorované v nezvyklej vzdialenosti alebo nezvyčajne osvetlené. Veľmi bežné na dennej oblohe sú lietadlá a vtáci pozorované často aj vo veľkej výške. Tieto sa ale aj poľahky dajú identifikovať a teda nie sú pre nás zaujímavé. Iná situácia ale nastáva podvečer kedy slnko osvetľuje z boku alebo čiastočne zo spodku.

Stránky

Top