Lidé a energie 2. (Působení energií, jejich osvojování, karma, ovlivňování a ovládání…)

Nevyhneme se tedy neustálému ovlivňování ze strany energií. Například při čtení knihy jsme ovlivňováni jejím obsahem a vědomím jejího autora (v dobrém i špatném). Při poslechu hudby jsme ovlivňování jejími energiemi (jsou harmonické nebo rozlaďující? Kým byla inspirována?). I při rozhovoru, pohledu do očí dochází k interakci a energetickému působení. Nakonec stačí jen projít se po ulici a cestou potkáte celou zoo nejrůznějších energií. Některé vám budou příjemné, přínosné, některé třeba ne. S některými lidmi nám není příjemné být a nechceme je mít blízko sebe. S některými se cítíme povzneseně. Některá kniha nás osloví, zatímco jiná zanechá tíživý pocit, či zkazí náladu. Některé energie pro nás budou krátkodobě nebo dlouhodobě atraktivní.

Lidé a energie 1. (Vědomí, pravda, víra, kontakt s energiemi, bytosti…)

Povězme si více o vědomí. Provází nás celým životem, známe je nicméně tak málo. Vědomí je souhrn všech myšlenek, názorů, postojů, zkušeností-tedy celkové rozpoložení člověka. Není to něco, co by bylo skrytého uvnitř nás a bylo jen a jen naším tajemstvím. Vědomí neustále vyzařuje do okolí a celý vesmír se všemi bytostmi s vámi na jeho základě podle toho jednají. Je to vizitka každého z nás, která o nás v jediném pohledu vše řekne. Je to maják svítící na všechny strany určitou barvou, intenzitou a kvalitou světla. Nejsilněji vědomí vyzařuje v oblasti centra myšlení-okolí hlavy. Osvícené bytosti mívají světlou, silně zářící auru. Běžní lidé mají světlo vědomí méně jasné.

Stránky

Top