Nad pojmami dobra a zla 2/2

Keďže zlo predstavuje veľmi výbušné sily a materiály, ktoré sa nám nepodarilo ešte ovládnuť, je potrebné si povedať, že vždy existuje možnosť dosiahnuť vyšší stupeň, na ktorom sa to dá realizovať. Pokiaľ nás nejaká vec prevyšuje, môže sa stať naším zlom. Musíme sa teda zdokonalovať, aby sme dosiahli tento vyšší stupeň, keď sa budeme nachádzať nad zlom a budeme ho môcť premeniť na dobro. Vezmime si malé deti: keď im dáte rovnakú stravu či dokonca rovnaké nápoje ako dospelým, môžu zomrieť; keď však vyrastú, dodávajú im tie isté pokrmy silu a nemôžu im už ublížiť. Vidíte, sú to maličkosti každodenného života, ktoré má každý možnosť vnímať, avšak nevyvodili sme z nich správne závery. Je potrebné sa naučiť pozorovať udalosti života.

Nad pojmami dobra a zla 1/2

Môžeme povedať, že existujú dve školy: škola dobra a škola zla. V škole dobra sa doporučuje odmietať všetko, čo je zlé, s nádejou, že keď takto budeme jednať, budeme zachránení. V škole zla bojujeme proti dobru a predstavujeme si, že sa nám ho podarí zničiť. V skutočnosti existuje ďaleko vyššia škola, vysoko nad školou dobra a zla, ktorá dokáže používať obe sily: využíva i zlo, avšak iba v homeopatických dávkach a k nádherným počinom; neodmieta nič, ale učí, ak zlo existuje, je to preto, že Boh umožňuje jeho existenciu, inak by už by už dávno zmizlo.

Top