Najzaujímavejšie pozorovania UFO v 90. rokoch na Slovensku 1. časť

Za Jablonicou pristálo UFO | Nevydarený únos? | Prehliadka záhrady | Kontrola letiska | Opäť belgický trojuholník | Opäť biely svetelný záblesk | Slovenská armáda potvrdila UFO | Neznámi kuriči | Opäť jadrové elektrárne | Najzaujímavejšie pozorovania zhrnul pán Miroslav Karlík. Nájdeme tu nevydarený únos, belgický trojuholník, či obrovské ufo na poli za obcou Špačince.

Top