Nesmrtelné tělo, nekonečná duše - Rozkouskovaná věčnost (2)

PHOENIX | Ač se zdá, že každý jsme od sebe navzájem oddělenou jednotkou, všichni jsme spojeni inteligencí ovládající vesmír. V kvantovém jazyce totiž není rozdíl mezi pevným a prázdným, protože každý centimetr kvantového prostoru je vyplněn nekonečným množstvím energie. V tomto smyslu není tedy naše totožnost omezena naším tělem. "Každým nádechem vdechujeme stamilióny atomů, které včera někdo jiný vydechl třeba v Číně. Veškerý kyslík, voda a sluneční svit, jež nás obklopují, jsou téměř k nerozlišení od toho, co je uvnitř vás."

Nesmrtelné tělo, nekonečná duše - Je stárnutí povinné? (1)

PHOENIX | Indický lékař profesor Deepak Chopra věnoval celý svůj život teorii i praxi propojení mysli a těla v medicíně. Ve většině svých knih se věnuje otázkám stárnutí. Je přesvědčen, že je možno jej ovládat při správném způsobu života a myšlení. O důležitosti vlivu myšlení pacienta na jeho fyzický stav dnes jen málokdo pochybuje. K nejbanálnějším důkazům patří zkušenost, že pacient – zjednodušeně řečeno – s optimistickým postojem ke svému problému zvládá potíže snáze a lépe než člověk, jehož životní přístupy jsou spíše destruktivní.

Stránky

Top