NIBIRU a spojenie s podzemím 2.

„Najzaujímavejšie správy o podzemných ľuďoch, ktoré potvrdzujú rovnaký fakt, podal teozof C. W. Leadbeater. Hoci tvrdil, že má tieto fakty aktuálne potvrdené, jeho príbeh je údajne príbeh o skúsenostiach dvoch mladých Indiánov. Udalosť sa odohrala v roku 10 402 pred Kristom a bola odhalená vďaka ‘pamäti prírody’ (predpokladá sa, že záznam o udalosti existuje na astrálnej úrovni).

NIBIRU a spojenie s podzemím 1.

Podľa môjho výskumu podzemia, pred Veľkou potopou postavili Obri (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_gigantes.htm) rozsiahly pradávny tunelový systém. Tento systém je bezpochyby ešte stále zachovaný na niektorých miestach a počas tisícročí ho ničili zemetrasenia spôsobené tektonikou dosiek, avšak z toho, čo som vypátral sú niektoré oblasti stále nedotknuté a pravdepodobne stále funkčné.

Stránky

Top