Pravda o jazykovom zákone IV.

V dnešnom, záverečnom článku o novelizovanom jazykovom zákone sa budem venovať pokutám, ktoré hrozia za nedodržiavanie jazykového zákona. Opäť sa spoločne presvedčíme, že klamstvá predstaviteľov SMK a Maďarskej republiky sa nevyhli aj tejto oblasti jazykového zákona. Klamári zastrašujú občanov našej vlasti tvrdením, že ak budú medzi sebou komunikovať vo svojom materinskom jazyku, hrozí im pokuta. Pozrime sa čo je pravda a čo klamstvo.

Pravda o jazykovom zákone III.

V dnešnom článku sa budem venovať používaniu štátneho jazyka v súdnom konaní, správnom konaní a konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Protislovenské klamstvá o jazykovom zákone sa opierajú aj o tvrdenie, že príslušníci národnostných menšín sa nebudú môcť domáhať svojich práv v materinskom jazyku a že napríklad lekár s pacientom bude musieť komunikovať iba v štátnom jazyku. Pozrime sa teda čo je klamstvo a čo je pravda.

Pravda o jazykovom zákone II.

Vážení čitatelia,
v dnešnom článku o novelizovanom jazykovom zákone sa budem venovať používaniu štátneho jazyka v oblasti geografických názvov. Protislovenské klamstvá predstaviteľov SMK a Maďarska sa týkali a týkajú aj tejto časti jazykového zákona. Klamári na slovenskej a maďarskej politickej scéne tvrdia, že zákon obmedzuje používanie označenia miest a obcí v jazyku národnostných menšín a tým prichádza k porušovaniu základných občianskych práv národnostných menšín na území Slovenskej republiky. Pozrime sa opäť na fakty a na paragrafy v zákone, ktoré sa venujú úprave používania názvov miest a obcí v jazyku národnostných menšín.

Pravda o jazykovom zákone

Vážení čitatelia,
posledné týždne sme boli svedkami útokov zo strany predstaviteľov SMK a Maďarskej republiky na novelizovaný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 184/1999 Z. z. a zákona č. 24/2007 Z. z. (jazykový zákon). Predstavitelia Slovenskej republiky a kompetentné orgány štátu vysvetľovali doma ale aj v zahraničí, že slovenský jazykový zákon nie je v rozpore s medzinárodným právom a nie je namierený proti národnostným menšinám. Medzinárodné inštitúcie a aj reprezentanti národnostným menšín a etnických skupín na Slovensku (okrem predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny) konštatovali, že so zákonom nemajú problém a novelizácia zákona spĺňa prísne kritéria medzinárodného práva a neohrozuje práva príslušníkov národnostných menšín.

Top