UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Prečo sú epifýza a mentálne zdravie v tejto dobe najdôležitejšie 3

„Jedno popoludnie… užíval som si prechádzku so svojím priateľom v mestskom parku a recitoval som poéziu. V tom veku som poznal celé knihy naspamäť, slovo za slovom. Jednou z nich bol Goetheho Faust. Slnko práve zapadalo a pripomenulo mi slávnu pasáž: "Žiara ustúpi, je vykonaný namáhavý deň; Tamten sa náhli, skúmajúc nové polia života; Ah, že žiadne krídlo ma nedokáže zdvihnúť, aby som ho nasledoval, nasledujúc vznášanie sa!"

Prečo sú epifýza a mentálne zdravie v tejto dobe najdôležitejšie

Čistá epifýza a silné mentálne zdravie sú najdôležitejšie pre rozlíšenie pravdy od lží a prevzatie kontroly nad vaším životom späť do svojich rúk. Veda a duchovnosť sa spájajú a ponúkajú nám oporné body. Dnes môžeme povedať, že mnohé z tajomstiev sú tam vonku pod šírym nebom a že pravda a vedomosti môžu prísť k tým, ktorí ich hľadajú a dokážu ich rozpoznať.

Top