2. Vesmírné zákony aneb Poslední šance (příručka pro zájemce o přežití Soudu)

Všechny tyto výrazy znamenají jedno a totéž.
Jednoduše řečeno: Tvůrce dal vzniknout Stvoření, jehož činnost je řízena určitými neměnnými a dokonalými pravidly, znemožňujícími jakoukoliv nespravedlnost, nelogičnost a jakýkoliv chaos.
Tato pravidla jsou nazývána výše uvedenými výrazy a platí pro hmotné i nehmotné světy. Zkrátka pro všechny, vždy a všude! Bez výjimek!

1. Prolog aneb Poslední šance (příručka pro zájemce o přežití Soudu)

<img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="/files/clanok-subory-2011/zivot-a-smrt.jpg" ><i>Jelikož Bůh v důsledku chtění drtivé většiny lidstva dočasně „odvrátil svou tvář“, bude planeta Země muset žít nějaký čas pod nadvládou temnoty - a bez přímé pomoci Světla! Temno je všude vůkol. Ale v největší tísni, kdy hrozí utonutí všemu, i tomu co je lepší, začíná se současně rozednívat! Svítání však budou provázet bolesti veliké očisty, která je neodvratná. Tato očista přinese nejprve vraždy, ničení, hlad, epidemie a smrt...

Stránky

Top