Sensei ze Šambaly 4.: IMHOTEP II.

Jak tedy vidíme, Imhotep „nezdědil“ po svém předchůdci nijak ideální situaci ve státě. Tím spíše, že jako vzdělaný člověk chápal příčiny toho, co se dělo kolem. Byl obeznámen s tím, že hlavní obchodní střediska Egypta tajně kontrolují lidé Archóntů a takový stav věcí ve státě a také zaneprázdněnost lidí vlastními problémy jim hraje do karet. Proto Imhotep, který to všechno věděl, konal velmi moudře.

Sensei ze Šambaly 4.: IMHOTEP I.

Imhotep („Ten, kdo přichází v míru“) je dnes známý jako významný léčitel, velekněz, stavitel, pod jehož vedením byla vystavěna jedna z prvních stupňovitých pyramid. Tato pyramida je pojmenována na počest faraona Džoséra, který se v roce 2778 př.n.l. stal zakladatelem III. dynastie.

Sensei ze Šambaly 4.: Příchod antikrista v minulosti již byl?

„To znamená, že příchod antikrista v minulosti již byl?“ podivil se Nikolaj Andrejevič.
„Ovšem. Když již rekonstruujeme historii tak, jak se skutečně udála, a vezmeme-li téma antikrista, skrývá se tu ještě jedno tajemství, jež dodnes ti, kdo řídí křesťanské náboženství, zamlčují.“

ALLAT – tvůrčí síla ženské podstaty

Co je to Allat? Stále na to myslím už od doby, co jsi to poprvé řekl. To není divu. Kdysi to bylo zvlášť významné slovo. Lidé znali jeho pravou podstatu, která byla zahalená do legend a pověstí. V dávných dobách o tom věděli v severní Africe (ve starém Egyptě), na soutoku Tigrisu a Eufratu (v sumerské civilizaci), některé kmeny východního Středomoří, Indie a dokonce, i když to dnes zní divně, v oblastech Uralu a delty řeky Re (Ra), dnešní název řeky je Volha.

Stránky

Top