Tajomstvo starého pergamenu 2. časť

Pokiaľ sa pozrieme na mapu Grónska, zistíme, že v tejto ľadom schovanej krajine nájdeme na severovýchodnom pobreží množstvo nemeckých mien, ktoré dokazujú dávny záujem nemecky hovoriacich vedcov o túto oblasť. Mená ako Hans Egede, Moltke, Biering, Tauser a ďalšie dodnes vyznačujú trasy, kadiaľ prešli v minulosti nemecké expedície. Ich výskumné správy, náčrty, výsledky a meteorologické záznamy archivované vo vedeckých ústavoch poslúžili neskôr v tridsiatych rokoch nacistom ako podkladový materiál pre ich vlastné zámery.

Tajomstvo starého pergamenu 1. časť

Za súmračnými tajomstvami Tretej ríše na území Poľska a Čiech sa v nasledujúcom článku prenesieme do Kráľovca vo východnom Prusku (Königsberg, dnešný Kaliningrad), kde 6. apríla 1945 podnikol 3. bieloruský front po niekoľkých dňoch zničujúcej delostreleckej a bombardovacej prípravy posledný útok na mesto. Na 35.000 mužov, ktorí sa pripravili k obrane v pevnostnom systéme mesta, vybudovanom v druhej polovici minulého storočia zaútočilo delostrelectvo, štyri armády a 2.500 lietadiel. V záplave leteckým bômb a delostreleckých granátov padajúcich z oblohy sa mesto zmenilo na horiacu pochodeň.

Top