Neboť sám počátek všeho našeho konání... (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť I.)

Vážení čitatelia,
história Zeme je akiste kráľovskou témou, ktorej sa obsiahlo venujú rôzne renomované inštitúcie. Je však dnes dostatočne známe, že spoliehať sa výlučne na tzv. oficiálne zdroje nemusí byť vždy tým najlepším riešením. Veda nemôže dávať priestor rôznym fantaskným špekuláciám, niekedy to však vyzerá, že archeológia oficiálne uzná ako pravdu jedine to, "čo sa podarí vykopať". Na tom pravdaže nemusí byť nič zlé, ak máme správny postoj k historickým prameňom. Keď ešte relatívne pred nedávnom Schliemann kráčal krajinou s Iliadou v ruke a hľadal Tróju, mnohí si akiste významne ťukali na čelo "aká je to bláznivá archeológia". Ibaže on sa nemýlil a Tróju naozaj s knihou v ruke našiel! Mal to byť prelom v chápaní tzv. mýtov a legiend zo strany oficiálnej vedy. Aká je však skutočnosť? Často sa stáva, že oficiálne sa uznávajú niektoré vyložene obrazné state doslovne a naopak, žiaľbohu tam, kde sú v dávnych textoch presné údaje, sú považované za legendy. Samozrejme toto treba veľmi presne odlíšiť. Pevne verím, že kľúčom k plnému pochopeniu dejín Zeme je jej duchovný odkaz, ktorý je omnoho konkrétnejší a rozsiahlejší, než si možno dnes dokážeme predstaviť a pripustiť. A to je cesta, po ktorej môžeme v tomto seriály spoločne kráčať. Otvára sa tu široké pole pre seriózne práce nezávislých bádateľov, ktoré vám postupne budeme predstavovať. Dlho utajované dejiny Zeme k nám odjakživa hovorili jasnou rečou príbehov, možno len dozrel čas na ich správne zoradenie a interpretáciu...
Sokol

Stránky

Top