Synové Plejád (6)

Staré japonské báje se hemží létajícími nestvůrami, měkce přistávajícími „hvězdami" a záhadnými tvory, kteří vystoupili z „dračího břicha". Mluví se tam ale i o jiných zvláštních příhodách, které ve světle moderních hypotéz vedou ke stejně překvapivým závěrům. Na počátku japonské literatury stojí Kojiki neboli „Kronika prastarých věcí"...

Synové Plejád (5)

Pan Kiši se vzbudil vprostřed noci, vrhl se ke dveřím a cestou vrazil do stoličky. Jeho žena a syn se probudili také.
„Co se děje, táto?" ptal se chlapec. „Není ti dobře?"

„Ne, ne," potřásl starý rolník hlavou. „Venku se stalo něco divného. Bylo to jako hrom ... Nic jste neslyšeli? A to zelené světlo — taková zář..."

Synové Plejád (4)

Marcahuasi je pustá, nehostinná náhorní plošina ve výši 3 800 metrů nad mořem, spalovaná sluncem, rozpukaná nedostatkem vláhy, bičovaná větrem, taková malá ukázka měsíční krajiny, položená západně od peruánských And. Tři čtvereční kilometry zkamenělé hrůzy, kam se dostanete jen na mezku. Co se tam dá najít krom horečky nebo šílenství? Peruánský badatel Daniel Růžo tam přesto vystoupil po neurčitých stopách nesouvislých, fantastických útržků starých textů a bájí.

Synové Plejád (3)

Po celém světě jsou známy kresby na „Sluneční bráně" v Tiahuanaku, které podle některých vědců představují roboty v kosmických oblecích a raketové motory na iontový pohon. Nejpřesnější a nejpřekvapivější obražení je však v Palenque. Tento obraz se dá těžko vykládat jinak než jako podpora „kosmické" teze. Pyramida v Palenque stojí uprostřed rozsáhlých zřícenin z mayského období, 8 km od městečka, které jí dalo jméno...

Stránky

Top